IQual-programma ‘Omgaan met dilemma's in de tandartspraktijk’

Voorjaar 2017 is er het IQual-programma: ‘Omgaan met dilemma's in de tandartspraktijk’. U krijgt inzicht in ethische dilemma’s op het werk en u leert onderscheid maken tussen ethische en praktische dilemma’s. We bespreken verschillende situaties aan de hand van een methode voor moreel beraad. De avonden hebben inmiddels plaatsgevonden.

Een voorbeeld. Hoe ga je met deze situatie om?

In de agenda staat een afspraak van Bart (8 jaar) met een pijnklacht. Wanneer de assistente het patiëntje binnen brengt, blijkt dat er geen ouder bij is, maar dat Bart is gebracht door zijn 12-jarige broer. Bij mondonderzoek komt naar voren dat Bart een ernstig verwaarloosde dentitie heeft. Er is sprake van behoorlijke cariësactiviteit en de mondhygiëne is ronduit slecht. Hoe ga je met deze situatie om en mag je het kind behandelen?

Sprekers

De docenten ethiek van de studies Tandheelkunde Jos Kole (Radboudumc), Thomas Nys (ACTA) en Enne Feenstra (UMCG) zijn de sprekers. Jos Kole geeft u een voorproefje van de cursus.

 

 

Studiepakket

Bij dit programma hoort een digitaal studiepakket (pdf). Het studiepakket bevat een methode om met uw IQual-groep dilemma's gestructureerd te bespreken. Aan de hand van animaties en foto’s wordt ook casuïstiek voorgesteld. Uiteraard kunt u met uw groep ook uw eigen dilemma's bespreken. Voor facilitatoren biedt de handleiding bij het studiepakket (pdf) daarbij ondersteuning.

Hebt u vragen, neem dan contact met ons op.