Studiepakketten IQual

Alfabetische gesorteerd de IQual themaprogramma's met links naar de studiepakketten en handleidingen. Sommige programma's worden herzien, enkele bieden we niet meer aan.

Nieuw format verslag

Format verslag (doc)

Antistolling (2013)

Handleiding Antitrombotica (pdf)

Studiepakket Antitrombotica (pdf)

Beeldvormende technieken (2014)

Handleiding Beeldvormende technieken (pdf)

Studiepakket Beeldvormende technieken (pdf)

Let op: het deel over radiologie wordt nog herzien en is mogelijk niet meer actueel.

Diabetes (2015)

Handleiding Diabetes (pdf)

Studiepakket Diabetes (pdf)

Diagnostiek & behandelplanning

Dit studiepakket, bestaande uit casussen met fotomateriaal, een beschrijving van de dentale staat en achtergrond van de patiënt en studiemodellen, kunt u opvragen bij het IQual-secretariaat.

Dilemma's in de mondzorg (2017)

Handleiding Ethische dilemma's in de mondzorg (pdf)

Studiepakket Ethische dilemma's in de mondzorg (pdf)

Gebitsslijtage (2015)

Handleiding Gebitsslijtage (pdf)

Studiepakket Gebitsslijtage (pdf)

Webinar gebitsslijtage (te downloaden via Vimeo, klik om erheen te gaan)

Gnathologie (2012)

Handleiding IQual studiepakket Gnathologie (pdf)

Studiepakket Gnathologie (pdf)

Film casus mevrouw Bakker

Groei, ontwikkeling en esthetiek (2018)

Toelichting (doc)

Lachlijn presentatie (ppt)

Openmondgedrag presentatie (ppt)

Kwetsbare patiënt (2011)

Handleiding Kwetsbare patient (pdf)

Studiepakket Kwetsbare patient (pdf)

Medicatie (2017)

Handleiding Medicatie (pdf)

Studiepakket Medicatie (pdf)

Handouts lezing 1 (pdf)

Handouts lezing 2 (pdf)

Middelengebruik en mondgezondheid (2016)

Handleiding middelengebruik (pdf)

Studiepakket middelengebruik (pdf)

Mondziekten (2013)

Handleiding Mondziekten (pdf)

Studiepakket Mondziekten (pdf)

Orthodontie (2015)

Handleiding Orthodontie (pdf)

Studiepakket Orthodontie (pdf)

Patiëntveiligheid en incidenten melden (2016)

Handleiding Patientveiligheid (pdf)

Studiepakket Patientveiligheid (pdf)

Studiepakketten die nu herzien worden

  • Ergonomie, ontspannen werken (2013)
  • Kindertandheelkunde (2014)
  • Orofaciale pijn (2009)
  • Zorgvisie (2011)

Vervallen

  • Medisch tandheelkundige interactie (2009)
  • Klachten (2013)
  • Personeelsmanagement
  • Preventie
  • Risicomanagement