Bedrijfshulpverlening trainingen

De kans op een calamiteit in de tandheelkundige praktijk is klein. Mocht een calamiteit zich toch voordoen in uw praktijk, dan is het van belang dat u of uw medewerkers adequaat weten te handelen. Dit komt uw veiligheid ten goede, die van uw tandheelkundig team én van uw patiënt.

In samenwerking met Crisicom heeft de KNMT 3 BHV-trainingen samengesteld voor KNMT-leden: 

  • BHV-nascholingscursus
    Een nascholingscursus BHV voor tandartsen en medewerkers die de BHV-basiscursus met goed gevolg hebben afgelegd. De cursus duurt een dagdeel en wordt gegeven op verschillende cursuslocaties in het land.
  • Calamiteitenworkshop
    In de 'Calamiteitenworkshop' krijgt u de kans om met de hele praktijk eens stil te staan bij wat er van iedereen in de praktijk wordt verwacht bij calamiteiten.

 

Wist u dat.... Andere tandartsen deze BHV-trainingen gemiddeld met een 8,5 hebben beoordeeld?
Meer informatie: Neem contact op via academy@knmt.nl of 030 - 60 76 370

De BHV-trainingen worden exclusief aan KNMT-leden aangeboden.