De K van Kwaliteit uit de WKKGZ

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is op 1 januari 2016 in werking getreden. Welke kwaliteitsbepalingen vormen het hart van de Wkkgz? En wat betekenen deze bepalingen voor uw dagelijkse praktijk? Binnen een tijdsbestek van een paar uur praat Joan van der Ven u bij over thema's zoals de vergewisplicht en veilig incident melden. Na afloop weet u hoe u de kwaliteitsthema's kunt implementeren in uw praktijk. En eenmaal goed voorbereid, loopt u ook minder risico op klachten en geschillen!

Kosten en data

  • KNMT-leden            € 50,-
  • Niet KNMT-leden    € 145,-

Meer informatie: Neem contact op via academy@knmt.nl of 030 - 60 76 370

Di 6 november 19.00 - 21.30 uur Papendal Arnhem Meld u hier aan

Cursusleider

Mw.mr. Joan M. van der Ven studeerde Aziatische Wetenschappen in de Verenigde Staten en daarna Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van de meesterstitel, in 1994, was zij als jurist-onderzoeker Chinees recht enige tijd verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden.

Na een korte uitstap buiten de wetenschap en het juridisch vakgebied, ging zij in 1997 bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (nu KNMT) werken. Haar eerste project betrof de implementatie van de Wet BIG in de tandheelkunde. Dit vormde de basis voor haar interesse in het gezondheidsrecht.

In de loop der jaren is zij zich in toenemende mate gaan verdiepen in beroepen- en patiëntenwetgeving. Dit uit zich, onder andere, in een adviserende rol zowel binnen als buiten de KNMT, participatie in (landelijke) project- en werkgroepen, het geven van presentaties en workshops en het verzorgen van gastcolleges gezondheidsrecht en kwaliteitsbeleid aan de drie opleidingen Tandheelkunde.

Joan is (co-)auteur van de artikelserie "Tandheelkunde en gezondheidsrecht" in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Naast het inhoudelijk adviseurschap, stuurt Joan sinds 1 september 2017 het juristenteam van de KNMT aan.