Stralingshygiëne voor assistenten

De richtlijn radiologie is reeds enige tijd herzien. Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits:

 1. De tandarts zich ervan gewist heeft dat de assistent bekwaam is voor het uitvoeren van deze handelingen
 2. De assistent zichzelf ook bekwaam acht
 3. De tandarts fysiek in de praktijk is
 4. De tandartsassistent een additionele externe opleiding radiologie met goed gevolg heeft afgelegd

Een deel van de handelingen kan dan dus worden opgedragen aan de assistent; de tandarts blijft de deskundige. Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent dus nu aan te tonen dat een degelijke externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch en een praktisch deel te bestaan.

Inhoud van de opleiding
Zoals afgestemd met het Ministerie en vermeld in de richtlijn:
Theorie

 • Eigenschappen van straling
 • Gevaren van straling
 • Bescherming tegen straling
 • Basale anatomie en röntgenanatomie
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
 • Gebruik apparatuur

Praktijk

 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en soloröntgenfoto’s
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname
 • Het bedienen van de apparatuur

 

Data en kosten

De kosten zijn € 220,- per persoon voor beide avonden. U ontvangt een certificaat na goed gevolg van de twee avonden.

Deze cursus is opgesplitst in 2 delen: een avond theorie (meestal in een v.d. Valk hotel) en een avond praktijk in een tandartspraktijk, beiden avonden starten om 19:15 uur en einde 21:45 uur. De cursisten krijgen een hand-out uitgereikt; de cursus wordt gegeven door ervaren tandartsen ondersteund door assistenten-instructeurs. 

Meer informatie: Erik van Groen: 06 - 50 29 03 01   /   academy-hn@knmt.nl 

Nieuwe data zijn momenteel nog niet bekend.

Inschrijven
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v 'Stralingshygiëne voor assistenten' 

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

 • Praktijknaam/adres
 • Keuze plaats van de cursus
 • Naam/namen van deelnemers.

Na inschrijving krijgt u per post een bevestiging van ons toegezonden.

Meer informatie omtrent Stralingshygiëne voor assistenten (PDF)