Stralingshygiëne voor assistenten

De KNMT Academy organiseert deze cursus in samenwerking met regio Holland Noord. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Erik van Groen: 06 - 50 29 03 01 / academy-hn@knmt.nl 

Eind juli 2018 is de richtlijn tandheelkundige radiologie herzien. Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits zij daarvoor een bewijsbare externe opleiding en daarnaast nascholing op dat gebied hebben gevolgd.

1) Opleiding (de basiscursus)

Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke, bewijsbare externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch en een praktisch deel te bestaan.

Theorie

 • Eigenschappen van straling
 • Gevaren van straling
 • Bescherming tegen straling
 • Basale anatomie en röntgenanatomie
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
 • Gebruik apparatuur

Praktijk

 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en soloröntgenfoto’s
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname
 • Het bedienen van de apparatuur

> Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de hier genoemde opleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan.
Zij moeten (net als mondhygiënisten) echter wel nascholing volgen (zie hieronder).

> Vele tandartsassistenten hebben de afgelopen jaren deze externe opleiding met de hierboven genoemde inhoud al gevolgd. Zij hoeven dat dus niet nogmaals te doen maar dienen daar wel een certificaat van te hebben en dienen ook nascholing te volgen.

2) De nascholing

Na het volgen van de basiscursus/de opleiding dient de assistent die genoemde taken uitvoert minimaal 1 uur  per 5 jaar een nascholing op dit gebied te volgen. Dit geldt dus voor MBO gediplomeerde assistenten en voor hen die reeds de basiscursus gevolgd hebben. De termijn van 5 jaar loopt vanaf het behalen van de opleiding (zie hierboven); binnen 5 jaar daarna moet dus nascholing gevolgd zijn.

Bij de KNMT kunnen de assistenten zowel de opleiding als nascholing volgen waarmee dan voldaan wordt aan de eisen vanuit het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) / richtlijn radiologie.

Data en kosten

1) De opleiding: Bestaat uit 1 avond theorie en 1 avond praktijk van 19:15 uur tot 21:45 uur. De kosten zijn € 220,- per persoon voor beide avonden totaal. U ontvangt een certificaat na het volgen van de twee avonden. De cursisten krijgen een hand-out uitgereikt; de cursus wordt gegeven door ervaren tandartsen ondersteund door assistenten-instructeurs. 

Woensdag 7 november (theorie)
Dinsdag 13 november (praktijk)

19.15 - 21.45 uur

Van der Valk
Tandartspraktijk
(details volgen)

Drachten
Heerenveen

2) De nascholing (als u al een basiscursus heeft gevolgd): deze bestaat uit 1 avond theorie met quizvragen m.b.v. stemkastjes en praktijkinstructie van 19:45-21:45 uur. De kosten zijn € 145,-- per persoon. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond. Ook deze cursus wordt gegeven door ervaren tandartsen ondersteund door assistenten-instructeurs.

Woensdag 17 oktober 19.45 - 21.45 uur  Van der Valk  Amsterdam VOL
Donderdag 18 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Amersfoort  
Maandag 22 oktober 19.45 - 21.45 uur ROC Koning Willem I College 's-Hertogenbosch VOL
Woensdag 24 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Breda VOL
Donderdag 25 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Nijmegen  
Maandag 29 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Drachten  
Dinsdag 30 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Den Haag  
Woensdag 31 oktober 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Eindhoven VOL     
Maandag 5 november 19.45 - 21.45 uur  Van der Valk Ridderkerk VOL
Dinsdag 6 november  19.45 - 21.45 uur Van der Valk Zwolle  
Maandag 12 november 19.45 - 21.45 uur Koning Willem I College Den Bosch VOL
Woensdag 14 november 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Roermond  
Maandag 26 november 19.45 - 21.45 uur Horizon College  Alkmaar  
Dinsdag 27 november 19.45 - 21.45 uur Van der Valk Breda  

De KNMT Academy organiseert deze cursus in samenwerking met de regio Holland Noord. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Erik van Groen: 06 - 50 29 03 01 / academy-hn@knmt.nl

Meer informatie: Erik van Groen: 06 - 50 29 03 01 / academy-hn@knmt.nl 

Inschrijven

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v. Stralingshygiëne voor assistenten.

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

 • Praktijknaam/adres
 • Naam/namen van deelnemers
 • Keuze plaats/datum van de cursus

Na inschrijving krijgt u een bevestiging van de afdeling Holland-Noord, contactpersoon Erik van Groen, toegezonden.