Filters

Stralingsbescherming voor tandartsassistenten

De KNMT Academy organiseert deze cursus in samenwerking met regio Holland Noord. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Erik van Groen: 06 - 50 29 03 01 / academy-hn@knmt.nl 

Data en Locaties

Data Locatie
Donderdag 12 september  Van der Valk, Amsterdam
Donderdag 19 september Koning Willem I College, Den Bosch
Woensdag 25 september  Van der Valk, Arnhem
Donderdag 3 oktober Van der Valk, Ridderkerk
Woensdag 9 oktober Van der Valk, Groningen
Woensdag 30 oktober Van der Valk, Zwolle
Donderdag 7 november Van der Valk, Breda
Donderdag 14 november Horizon College, Alkmaar
Dinsdag 19 november Van der Valk, Drachten
Woensdag 20 november Van der Valk, Stein-Urmond
Maandag 25 november Van der Valk, Den Haag

Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. 

Scroll naar beneden voor de inschrijfinstructies 

Inhoud

Eind juli 2018 is de richtlijn tandheelkundige radiologie herzien. Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits zij daarvoor een bewijsbare externe opleiding en daarnaast nascholing op dat gebied hebben gevolgd. Deze cursus worden gegeven door ervaren tandartsen, ondersteund door assistenten-instructeurs.

1) Opleiding (de basiscursus)

Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke, bewijsbare externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch en een praktisch deel te bestaan.

Theorie

 • Eigenschappen van straling
 • Gevaren van straling
 • Bescherming tegen straling
 • Basale anatomie en röntgenanatomie
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
 • Gebruik apparatuur

Praktijk

 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en soloröntgenfoto’s
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname
 • Het bedienen van de apparatuur

N.B.: > Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de hier beschreven basisopleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan.
Zij moeten (net als mondhygiënisten) echter wel nascholing volgen (zie verder).

> Vele tandartsassistenten hebben overigens ook de afgelopen jaren een externe (basis)opleiding met de hierboven genoemde inhoud al gevolgd. Zij hoeven dat dus niet nogmaals te doen maar dienen daar wel een certificaat van te hebben en dienen ook de nascholing te volgen.

2) De nascholing

Na het volgen van de basiscursus / de opleiding of als de tandartsassistente al een basisopleiding heeft gehad dient iedere assistent die genoemde taken uitvoert minimaal 1 uur  per 5 jaar een nascholing op dit gebied te volgen. De termijn van 5 jaar loopt vanaf het behalen van de opleiding / basiscursus; binnen 5 jaar daarna moet dus nascholing gevolgd zijn.

Bij de KNMT kunnen de assistenten zowel de opleiding als de nascholing volgen waarmee dan voldaan wordt aan de eisen vanuit het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) / richtlijn radiologie.

 

 

Kosten

1) De opleiding (basiscursus):  Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. De cursus duurt 1 avond van 19:00-22:00 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 175,-

2e cursist uit dezelfde praktijk € 160,-*

3e en volgende cursist uit dezelfde praktijk € 150,- per persoon*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

2) De nascholing: deze bestaat uit 1 avond theorie met quizvragen m.b.v. stemkastjes en praktijkinstructie van 19.45 – 22.00 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 145,-

2e cursist uit dezelfde praktijk € 130,-*

3e en volgende cursist uit dezelfde praktijk € 115,- per persoon*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

Inschrijven

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v. Stralingshygiëne voor assistenten.

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

 • Praktijknaam/adres
 • KNMT lidnummer tandarts
 • Naam/namen van deelnemers
 • Keuze plaats/datum van de cursus

Na inschrijving krijgt u een bevestiging van de afdeling Holland-Noord, contactpersoon Erik van Groen, toegezonden.