Inhoud cursus

Eind juli 2018 is de richtlijn tandheelkundige radiologie herzien. Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits zij daarvoor een bewijsbare externe opleiding en daarnaast nascholing op dat gebied hebben gevolgd. Hetzelfde geldt overigens voor 2 of 3 jarig opgeleide mondhygiënisten. Deze cursussen worden gegeven door ervaren tandartsen, ondersteund door assistenten-instructeurs.

1) Opleiding (de basiscursus voor de tandartsassistent)

Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke, bewijsbare externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch (eigenschappen straling, gevaren straling, bescherming tegen straling, basale anatomie en röntgenanatomie, herkennen van fouten in opnamen en filmverwerking en gebruik apparatuur) en een praktisch deel (instructie intraorale opnamen en panoramische opnamen) te bestaan. U krijgt daartoe een dictaat en handleiding uitgereikt.

N.B. Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de hier beschreven basisopleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan.
Zij moeten (net als mondhygiënisten) echter wel nascholing volgen (zie verder).

Vele tandartsassistenten hebben overigens ook de afgelopen jaren een externe (basis)opleiding met de hierboven genoemde inhoud al gevolgd. Zij hoeven dat dus niet nogmaals te doen maar dienen daar wel een certificaat van te hebben en dienen ook de nascholing te volgen.

2) De nascholing

Na het volgen van de basiscursus / de opleiding of als de tandartsassistente al eerder een basisopleiding heeft gehad dient iedere assistent of mondhygiënist 2/3 jarig opgeleid die genoemde taken (in het kader van taakdelegatie) uitvoert minimaal 1 uur  per 5 jaar een nascholing op dit gebied te volgen. De termijn van 5 jaar loopt vanaf het behalen van de opleiding / basiscursus; binnen 5 jaar daarna moet dus nascholing gevolgd zijn.

Bij de KNMT kunnen de assistenten zowel de opleiding als de nascholing volgen waarmee dan voldaan wordt aan de eisen vanuit het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) / richtlijn radiologie.

Data en Locaties

Data Locatie
Donderdag 14 november Horizon College, Alkmaar
Dinsdag 19 november Van der Valk, Drachten
Woensdag 20 november Van der Valk, Stein-Urmond
Maandag 25 november Van der Valk, Den Haag

Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. 

Kosten

1) De opleiding (basiscursus):  Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. De cursus duurt 1 avond van 19:00-22:00 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 175,-

2e cursist uit dezelfde praktijk € 160,-*

3e en volgende cursist uit dezelfde praktijk € 150,- per persoon*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

2) De nascholing: deze bestaat uit 1 avond theorie met interactieve quizvragen instructie van 20.00 – 22.00 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 145,-

2e cursist uit dezelfde praktijk € 130,-*

3e en volgende cursist uit dezelfde praktijk € 115,- per persoon*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

Inschrijven

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v. Stralingshygiëne voor assistenten.

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

  • Praktijknaam/adres
  • KNMT lidnummer tandarts
  • Naam/namen van deelnemers
  • Keuze plaats/datum van de cursus

Na inschrijving krijgt u een bevestiging van de afdeling Holland-Noord, contactpersoon Erik van Groen, toegezonden.

Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

academy@knmt.nl
030 - 60 76 370