Inhoud cursus

Eind juli 2018 is de richtlijn tandheelkundige radiologie herzien. Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits zij daarvoor een bewijsbare externe opleiding en daarnaast nascholing op dat gebied hebben gevolgd. Hetzelfde geldt overigens voor 2 of 3 jarig opgeleide mondhygiënisten én 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die niet meedoen met het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Deze cursussen worden gegeven door ervaren tandartsen, ondersteund door assistenten-instructeurs.

1) Opleiding (de basiscursus voor de tandartsassistent en mondhygiënisten)

Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke, bewijsbare externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch (eigenschappen straling, gevaren straling, bescherming tegen straling, basale anatomie en röntgenanatomie, herkennen van fouten in opnamen en filmverwerking en gebruik apparatuur) en een praktisch deel (instructie intraorale opnamen en panoramische opnamen) te bestaan. U krijgt daartoe een dictaat en handleiding uitgereikt.

N.B. Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de hier beschreven basisopleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan.
Zij moeten (net als mondhygiënisten) echter wel nascholing volgen (zie verder).

Vele tandartsassistenten hebben overigens ook de afgelopen jaren een externe (basis)opleiding met de hierboven genoemde inhoud al gevolgd. Zij hoeven dat dus niet nogmaals te doen maar dienen daar wel een certificaat van te hebben en dienen ook de nascholing te volgen.

2) De nascholing

Na het volgen van de basiscursus / de opleiding of als de tandartsassistente al eerder een basisopleiding heeft gehad dient iedere assistent die genoemde taken (in het kader van taakdelegatie) uitvoert minimaal 1 uur per 5 jaar een nascholing op dit gebied te volgen. Dit geldt ook voor de mondhygiënist die 2- of 3 jarig is opgeleid en de 4-jarig opgeleide die niet meedoet met het experiment. De termijn van 5 jaar loopt vanaf het behalen van de opleiding / basiscursus; binnen 5 jaar daarna moet dus nascholing gevolgd zijn.

Bij de KNMT kunnen de assistenten zowel de opleiding als de nascholing volgen waarmee dan voldaan wordt aan de eisen vanuit het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) / richtlijn radiologie. Mondhygiënisten hoeven alleen de nascholing te volgen. 

Data en locaties

Datum Locatie
Maandag 24 februari 2020  Van der Valk Amsterdam-Oostzaan
Woensdag 4 maart 2020 Van der Valk Princeville Breda
Maandag 16 maart 2020 Van der Valk Utrecht
Woensdag 25 maart 2020 Van der Valk 's Hertogenbosch-Vught
Dinsdag 31 maart 2020 Van der Valk Sassenheim
Woensdag 8 april 2020 Van der Valk Ridderkerk
Donderdag 16 april 2020 Van der Valk Den Haag / Nootdorp
Maandag 20 april 2020 Van der Valk Zwolle
Woensdag 22 april 2020 Van der Valk Arnhem
 

Kosten

1) De opleiding (basiscursus):  Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. De cursus duurt 1 avond van 19:00-21:45 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 155,-

2e cursist en volgende uit dezelfde praktijk € 135,-*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

2) De nascholing: deze bestaat uit 1 avond theorie met interactieve quizvragen instructie van 20.00 – 21.45 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 120,-

2e cursist en volgende uit dezelfde praktijk € 105,-*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

Inschrijven

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v. Stralingshygiëne voor assistenten.

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

  • Praktijknaam/adres
  • KNMT lidnummer tandarts
  • Naam/namen van deelnemers
  • Keuze plaats/datum van de cursus

Na inschrijving krijgt u een bevestiging van de Regio Holland-Noord, contactpersoon Erik van Groen, toegezonden.

Contact

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

academy@knmt.nl
030 - 60 76 370