212e Algemene Vergadering en ledenraad

28 juni 2019
Utrecht

Bijwonen Algemene vergadering op vrijdag 28 juni 2019

De Algemene Vergaderingen van de Ledenraad zijn toegankelijk voor alle leden.

De ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Meer informatie over de ledenraad: www.knmt.nl/ledenraad

Aanvangstijd: 14:30 uur

Locatie: KNMT kantoor Utrecht

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering aangemeld heeft. 

Na afloop van de 212e Algemene Vergadering vindt overigens de KNMT Zomerborrel plaats.

Documenten bij deze bijeenkomst

Agenda Algemene vergadering 28 juni 2019 (pdf)

Conceptverslag 211e Algemene vergadering 19 april 2019 (pdf)

Actielijst Algemene vergadering 28 juni 2019 (pdf)

Reglement Regio Oost (pdf)

Reglement Regio IJsselland (pdf)

Wilt u graag over de voltallige vergaderstukken van de AV beschikken maar u kunt helaas niet aanwezig zijn, dan kunt u de overige stukken alsnog opvragen.

Andere evenementen

30 september 2019
Alkmaar
02 oktober 2019
Arnhem
04 oktober 2019
Utrecht
07 oktober 2019
Nijmegen