214e Algemene Vergadering en ledenraad

13 december 2019
Utrecht

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering via het speciale formulier heeft aangemeld. De aanmelding start te zijner tijd via deze pagina. U kunt zich ook aanmelden via de persoonlijke uitnodiging die u dan per e-mail ontvangt.

 

Andere evenementen

30 september 2019
Alkmaar
02 oktober 2019
Arnhem
04 oktober 2019
Utrecht
07 oktober 2019
Nijmegen