218e Algemene Vergadering en ledenraad

16 april 2021
Nieuwegein

De eerste AV van 2021 én de eerste vergadering na de fusie met voltallig bestuur, maar ook met enkele nieuwe ledenraadsleden!

Het betreft een reguliere Algemene Vergadering. Met de ledenraad is afgesproken dat de discussie over het Kader Cosmetische Mondzorg op een later tijdstip, al dan niet digitaal, afzonderlijk besproken gaat worden. Dit omdat we voldoende aandacht willen geven aan dit onderwerp. Wel op de agenda vrijdag 16 april staan het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de KNMT.  

We streven ernaar om de vergadering fysiek plaats te laten vinden in het NBC te Nieuwegein. Wilt u daar bij aanwezig zijn? Aanmelden kan tot en met 6 april.

Meld u aan

Datum vrijdag 16 april 2021
Tijd 14.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie NBC Congrescentrum te Nieuwegein
Opmerking graag een mondkapje dragen!

 

Beschikbaarheid agenda en vergaderstukken

De agenda van de Algemene Vergadering met vergaderstukken (pdf) is gereed.

AV & Corona

In verband met de huidige Coronamaatregelen is het organiseren van fysieke AV’s een uitdaging. Restricties in bewegingsvrijheid, aantallen aanwezigen en de maatregelen van het RIVM maken dat “op het laatste moment binnenlopen” zonder aanmelding niet mogelijk is. Tevens zijn we genoodzaakt de aanmeldtermijn naar voren te halen en deze tijdig te sluiten. We proberen de AV fysiek te organiseren, maar bij een groot aantal aanmeldingen zijn we genoodzaakt over te gaan op digitaal.

Algemeen over de AV

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht