219e Algemene Vergadering en ledenraad

02 juli 2021
NBC, Nieuwegein

Op vrijdag 2 juli 2021 vindt de 219de Algemene Vergadering en ledenraad plaats.

Het is een reguliere Algemene Vergadering, waar onder andere het Financieel Verslag Stichting Steunorgaan KNMT over 2018 wordt voorgelegd en de profielschets van de nieuwe voorzitter die ondergetekende zal opvolgen.
Verder staan de procedures van zowel de Visienota Orthodontist als het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg op de agenda. Deze 2 agendapunten zien enkel toe op de doorlopen procedures en niet op de inhoud.

We streven ernaar om de vergadering fysiek plaats te laten vinden in het NBC te Nieuwegein. Wilt u daar bij aanwezig zijn? Aanmelden kan tot en met 20 juni.

Meld u aan

Tijd:

14.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Locatie:

NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Opmerking:

graag een mondkapje dragen!


Agenda en vergaderstukken

Bekijk de stukken digitaal.

AV & Corona

In verband met de huidige Coronamaatregelen is het organiseren van fysieke AV’s een uitdaging. Restricties in bewegingsvrijheid, aantallen aanwezigen en de nog steeds geldende maatregelen van het RIVM maken dat “op het laatste moment binnenlopen” zonder aanmelding niet meer mogelijk is. Tevens zijn we genoodzaakt de aanmeldtermijn naar voren te halen en deze tijdig te sluiten.

We proberen de AV fysiek te organiseren, maar zodra het aantal aanmeldingen te hoog is, zijn we genoodzaakt over te gaan op digitaal.

Algemeen over de AV

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein