Filters

AVG, hoe nu verder?

Datum en locatie

Dinsdag 29 oktober 2019 - 19.00 t/m 21.30 uur - Van der Valk Ridderkerk - Meld u hier aan

Een uur voorafgaand aan de cursus staat er broodbuffet klaar. U kunt zich hiervoor kosteloos aanmelden op het inschrijfformulier.

Inhoud cursus

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die de bescherming van persoonsgegevens regelt - van kracht ging. De invoering hiervan leverde mondzorgpraktijken het nodige werk op.
Martin Rozeboom, functionaris voor de gegevensbescherming van de KNMT,  stoomde samen met een team juristen de KNMT leden klaar voor deze nieuwe wet. We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. Hoe staat het er mee? Tijd voor een update!

Tijdens deze update checkt u voor uw praktijk onder andere de volgende zaken:

  • Heb ik een privacybeleid opgesteld?
  • Heb ik al een goed ingevuld verwerkingsregister?
  • Heb ik met al mijn verwerkers al een verwerkingsovereenkomst gesloten?
  • Heb ik al een privacy- en cookieverklaring?
  • En een protocol bij datalekken?
  • Zijn de werkprocessen (voldoende) ingericht rondom de rechten van betrokkenen?
  • Is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld en is vastgelegd waarom u denkt dat dit niet van toepassing is voor uw praktijk?

Daarnaast krijgt u tijdens de workshop tips en tricks over hoe u kunt werken aan bewustwording van uw medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Want het naleven van de AVG is een continu proces.

Voor wie?

Deze update is primair gericht op tandartsen die willen checken of het aantal basiszaken op orde is en die dat dan verder uit willen breiden met andere (aanvullende) informatie om de bewustwording te vergroten.

Over Martin Rozeboom

Martin Rozeboom is al lange tijd werkzaam voor de KNMT. De laatste jaren als Adviseur ICT in de Mondzorg en daarnaast ook als Functionaris voor de Gegevensbescherming van de KNMT. Hij houdt zich met name bezig met het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de ICT in de zorg en de mogelijke toepasbaarheid daarvan voorde mondzorgpraktijk. Dus hoe kan een tandarts dergelijke ontwikkelingen zinvol en praktisch inzetten. Vanuit deze praktische insteek deelt hij ook graag zijn kennis op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met tandartsen die daarmee kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
 

 

Kosten

KNMT-leden
Medewerker uit de praktijk* van KNMT-lid

€ 50,-
€ 50,-
Niet KNMT-leden
Medewerker uit de praktijk* van niet KNMT-lid

€ 145,-
€ 145,- 

* Medewerker uit de praktijk: praktijkmanager, mondhygiënist en preventie-, balie-, tandarts- assistent.

Aanmelden

 

Meer informatie: Neem contact op via academy@knmt.nl of 030 - 60 76 370