Filters

Contributieoverzicht

Bekijk het volledige contributieoverzicht van de KNMT.

Contributieoverzicht

Hier vindt u de contributie per type lidmaatschap. Naast de landelijke KNMT-contributie vraagt een aantal regiocommissies van de KNMT ook een jaarlijkse bijdrage voor haar activiteiten; ter hoogte van €0,- t/m € 90,- per jaar.

Soort lidmaatschap

Toelichting

Bedrag 2019

Bedrag 2018

Algemeen lidmaatschap

Het individuele KNMT-lidmaatschap. Hiermee heeft u alle voordelen van het KNMT-lidmaatschap, inclusief de individuele klachtenregeling.

€ 990,-

€ 1.350,-

Toeslag specialisten Orthodontisten en mka-chirurgen betalen een toeslag op de individuele contributie. Deze vervalt m.i.v. uw pensioen. € 388,-  € 388,-

Partner lidmaatschap

Voor tandartsen, waarvan de partner ook tandarts is én volbetalend lid van de KNMT. Onder partnerschap wordt verstaan: binnen 1 gezinssituatie, wonend op hetzelfde adres.

€ 495,-

€ 388,75

Starterslidmaatschap

In het jaar van afstuderen: gratis

 • 1 jaar na afstuderen
 • 2 jaar na afstuderen
 • 3 jaar na afstuderen

Dit lidmaatschap geldt voor alle tandartsen die zich binnen 5 maanden na BIG-registratie aanmelden bij de KNMT. Het is een volwaardig KNMT-lidmaatschap, inclusief klachtenregeling. 

€ 0,-

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

0,-

€ 100,-

€ 300,-

€ 500,-

Tandarts in loondienst Tandartsen die uitsluitend in loondienst werken (niet zijnde eigen BV of andere praktijkrechtsvorm) komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie.  € 330,- € 388,75

Gereduceerd lidmaatschap

Niet praktiserende tandartsen komen in aanmerking voor een gereduceerde contributie. Met niet praktiserende tandartsen wordt bedoeld:

 • volledig arbeidsongeschikte tandartsen
 • tandartsen die voor hun AOW-leeftijd met pensioen gaan
 • tandartsen die na hun AOW-leeftijd met pensioen gaan en niet 10 jaar aaneengesloten lid geweest zijn

Leden in het buitenland

 • leden die wonen én werken in het buitenland

€ 155,50

€ 155,50

AOW+-lidmaatschap

Voor praktiserende tandartsen vanaf de AOW-leeftijd. Dit lidmaatschap gaat in in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Een volwaardig lidmaatschap met 50% korting. 

Let op: deze regeling geldt alleen voor 'nieuwe gevallen'. Leden aan wie het senior-lidmaatschap al is toegekend houden er recht op.

€ 495,-

€ 75,-

Seniorlidmaatschap

Voor niet-praktiserende tandartsen vanaf hun AOW-leeftijd, nadat ze 10 jaar aaneengesloten lid zijn geweest. Het lidmaatschap gaat in vanaf het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. 

€ 75,-

€ 75,-

Lidmaatschap naar inkomen

Voor leden die minder dan 63.096 euro verdienen (< 65% van het rekeninkomen van 97.070 euro), gelden de volgende reductiecategorieën:

 • Lager dan 33.974
 • Tussen de 33.975 en 63.095 euro

 


€ 330,-

€ 660,-

 


 

 

Praktijkhouder niet-tandarts

Alle voordelen van het KNMT-lidmaatschap voor een praktijkhouder die geen tandarts is. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de reductieregelingen en u heeft ook geen stemrecht.

€ 990,-

€ 1350,-

Studentlidmaatschap

Tijdens de studie Tandheelkunde kunnen studenten gratis lid zijn van de KNMT. Dit geldt ook voor specialisten in opleiding.

€ 0,-

€ 0,-

Praktijkmodule voor praktijkhouders

Praktijkhouders zijn naast hun individuele lidmaatschap genoodzaakt de praktijkmodule af te nemen. Met deze praktijkmodule kunnen patiënten terecht met een klacht tegen u en bij u werkzame zorgverleners. Daarnaast zijn alle producten die u nodig heeft voor uw praktijkvoering direct beschikbaar en kunt u zich gratis aanmelden voor prikpunt. De kosten van de praktijkmodule gelden per praktijkadres zijn afhankelijk van het aantal behandelstoelen op het praktijkadres:

 • 1 of 2 stoelen
 • 3 t/m 5 stoelen
 • 6 t/m 14 stoelen
 • 15 en meer stoelen

 

 

 

 

 

€ 350,-

€ 600,-

€ 900,-

maatwerk

 

 

Komt u voor een van bovenstaande kortingsregelingen in aanmerking, vul dan het formulier reductieregeling 2019 (pdf) in. U kunt ook nog gebruikmaken van het formulier reductieregeling 2018 (pdf).

Meer informatie over de kortingsregelingen

Total votes: 11