facebook

Bescherming en richtlijnen coronavirus

Alle informatie over (persoonlijke) bescherming en beschermingsmiddelen. Ook vind je hier informatie over de geldende adviezen en richtlijnen.

Laatste update: 12 oktober 2021

Behandelen tijdens de coronacrisis vraagt om strikte naleving van:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als aanvulling op de in de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken te nemen maatregelen bij ’Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen‘ geldt bij patiëntencontact met een afstand kleiner dan 1,5 meter dat de PBM dient te bestaan uit:

 • Chirurgisch mondneusmasker type II/R, of
 • Chirurgisch mondneusmasker type II + gezichtsscherm (faceshield)

Vervang mondneusmasker en reinig/desinfecteer gezichtsscherm na elke patiënt. 

Medewerkers die buiten de bovenstaand beschreven situatie een (niet-medisch) mondneusmasker dragen, dienen alert te zijn op het juiste gebruik ervan bij wel of geen patiëntencontact.

Ter verduidelijking: de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken spreekt over mondneusmaskers volgens norm NEN 14683 (CE-keurmerk). Deze norm maakt onderscheid in type I (voor de patiënt) en II (voor zorgverlener), type II bestaat ook in een versie die spatbescherming biedt, dan is de letter R toegevoegd. 

Aanvullende hygiënemaatregelen 

De volgende aanvullende hygiënemaatregelen zijn opgenomen in de Leidraad Mondzorg Corona:

Verblijf in de praktijk

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte. Als dit niet mogelijk is, voer actief deurbeleid. 
 • Laat iedereen die de mondzorgpraktijk betreedt (mondzorgprofessionals, patiënten en eventuele andere personen) bij binnenkomst de handen reinigen door te wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol.
 • Geef geen handen.

Wachtruimte

 • Laat de patiënt (en de evt. begeleider) zo kort mogelijk verblijven in de wachtruimte.
 • Maak contactpunten (bijv. stoelen, leuningen, tafels, deurklinken, touchscreens, toilet) meerdere keren per dag schoon. 
 • Zorg dat wachtruimtestoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. De stoelen moeten makkelijk te reinigen en te desinfecteren zijn.

Balie

 • Handel alle administratieve zaken zoveel mogelijk digitaal af (bijv. recept, verwijzing, factuur, eventuele brief voor behandelend mondzorgprofessional).
 • Laat contactloos betalen, anders toetsen betaalautomaat na een transactie reinigen en desinfecteren.

Kantine

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Indien niet mogelijk, pas het pauzeschema aan.

Behandelkamer

 • Verleen slechts één patiënt (en evt. begeleider) tegelijkertijd toegang tot de behandelruimte.

Behandeling

 • Overweeg voor behandeling waarbij aerosol kan optreden de patiënt te laten spoelen met een antivi-raal middel.
 • Gebruik zo veel mogelijk de rubberdam bij aerosol producerende handelingen.
 • Bij aerosol producerende handelingen zorgvuldig afzuigen met grote nevelzuiger. 

Reiniging en desinfectie van de behandelkamer na iedere patiënt

Hiervoor volstaat de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Mentaal en fysiek fit blijven

Bekijk de tips en trics voor zorgverleners om fysiek en mentaal gezond te blijven 

coronavirus