Niet vergeten: meld ontslag wegens disfunctioneren bij de IGJ

04 oktober 2017

Wist u dat u een waarschuwing of zelfs een boete kunt krijgen als u verzuimt ontslag wegens disfunctioneren te melden bij de Inspectie? Melding doen bij de inspectie in dergelijke situaties is wettelijk verplicht. De KNMT zet 6 vragen en antwoorden op een rij.

De meldplicht bij ontslag van een zorgverlener die ernstig tekortschiet in zijn functioneren als zorgverlener, is een verplichting die voortkomt uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Wordt een melding nagelaten dan kan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ) een waarschuwing geven of zelfs een boete opleggen.

Hoe werkt het melden van ontslag na disfunctioneren?

Schiet een zorgverlener in uw praktijk zodanig ernstig tekort dat dat voor u aanleiding is de samenwerking te beëindigen, dan moet u dit binnen 3 werkdagen melden bij de IGJ. U doet dat via het “digitale formulier voor verplichte meldingen”.

Ontslag na disfunctioneren melden bij de IGJ

Een disfunctionerende zorgverlener stapt zelf op? Ook dan bent u verplicht een melding bij IGJ te doen.

Wat doet de IGJ met meldingen van ontslag na disfunctioneren?

Na uw melding start de IGJ een onderzoek en bepaalt de IGJ of vervolgstappen nodig zijn.

Wanneer is sprake van ‘ernstig tekortschieten’?

Als er sprake is van: structureel verlenen van zorg die afwijkt van de professionele standaard waarbij een patiënt (het risico op) schade oploopt.

Wat doet u als u vermoedt dat een zorgverlener in uw praktijk regelmatig of structureel geen goede zorg verleent?

Krijgt u signalen dat een collega of medewerker meer dan eens geen goede zorg levert:

  • bespreek dit dan zo snel mogelijk;
  • maak afspraken om de zorg te verbeteren;
  • leg deze schriftelijk vast;
  • evalueer of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en u erop kunt vertrouwen dat de collega of medewerker structureel goede zorg levert.

Is dat laatste niet het geval, ga dan over tot het beëindigen van het contract en doe een melding bij IGJ.

Staat de veiligheid van uw patiënten op het spel, heeft u vermoedens van strafbare feiten of signaleert u alcohol- en/of drugsgebruik, neem dan geen enkel risico en meld bij de IGJ.

Voor wie in de praktijk geldt de meldplicht?

De meldplicht geldt alleen voor ontslag wegens disfunctioneren van betaalde zorgverleners (werknemer of opdrachtnemer). Vrijwilligers, stagiaires en medewerkers die geen zorg verlenen vallen niet onder de verplichte melding.

Wat doet u als u vermoedt dat een zorgverlener buiten uw praktijk regelmatig of structureel geen goede zorg verleent?

Maakt u zich zorgen over een disfunctionerende collega die niet onder uw Wkkgz-meldplicht valt? Dan kunt u een melding overwegen bij de Monitor Mondzorg, het onafhankelijke steunpunt voor tandartsen met problemen op het gebied van functioneren. Ook kunt u een melding doen bij de IGJ.

Alles over meldingen en klachten bij de IGJ

Total votes: 163

0 reacties op Niet vergeten: meld ontslag wegens disfunctioneren bij de IGJ