Filters

Een gezwollen mondbodem

Een 25-jarige patiënte meldt tijdens het regulier tandheelkundig controlebezoek dat zij sinds enkele maanden een zwelling onder de kin heeft. Daarnaast geeft ze aan dat het slikken de laatste tijd moeilijker gaat. Zij is goed gezond en gebruikt geen medicijnen. 

Zwelling van de mondbodem

Wat zie ik?

Bij extra-oraal onderzoek wordt submentaal een in de mediaanlijn gelegen vast-aanvoelende zwelling gepalpeerd. De lymfeklieren in de hals zijn beiderzijds niet vergroot. Bij intra-oraal onderzoek wordt een gesaneerde dentitie gezien met een opvallend grote massa in de voorste mondbodem. Bij druk op de submentale zwelling neemt de zwelling in de mondbodem duidelijk in omvang toe. De zwelling voelt deegachtig aan en is niet pijnlijk bij palpatie. Uit het ostium van de ductus Whartoni komt na massage van de glandula submandibularis aan zowel de linker- als de rechterzijde een ruime hoeveelheid helder speeksel vrij. 

Wat is het?

De combinatie van een submentale zwelling en een zwelling in de voorste mondbodem past goed bij dat van een dermoïdcyste. Dit is een ontwikkelingscyste die ontstaat vanuit epitheelresten die zijn ingesloten tijdens de embryonale ontwikkeling. De cystebekleding van een dermoïdcyste bestaat uit meerlagig plaveiselepitheel waarbij in de cystewand adnexstructuren voorkomen, zoals talgklieren. Dermoïdcysten worden in de mond vooral gezien in de mediaanlijn van de mondbodem. Als de cyste zich boven de musculus geniohyoideus bevindt, dan wordt een zwelling van de mondbodem gezien waardoor de tong naar boven en achteren wordt verplaatst. Dit kan eten, spreken en soms zelfs ademhalen bemoeilijken. Als de cyste zich caudaal van de musculus geniohyoideus bevindt presenteert de patiënt zich met een submentale zwelling met het aspect van een dubbele kin. Soms wordt een combinatie van een zwelling onder de tong en een submentale zwelling gezien zoals ook in de huidige casus het geval is. De omvang van een dermoïdcyste varieert van enkele millimeters tot soms meer dan tien centimeter. 

Wat doe ik?

U verwijst de patiënte naar de mka-chirurg. In de huidige casus werd een mri-scan aangevraagd om de uitgebreidheid van de afwijking nauwkeurig te kunnen vaststellen. Vervolgens werd onder algehele anesthesie de afwijking via een transorale benadering in zijn geheel verwijderd. Bij histopathologisch onderzoek bleek het inderdaad om een dermoïdcyste te gaan. De cyste was gevuld met keratine en in de wand van de cyste werden talrijke talgkliertjes gezien. Recidieven worden eigenlijk nooit gezien.

Literatuur: Kim JP, Lee DK, Moon JH, Park JJ, Woo SH. Transoral dermoid cyst excision: a multicenter prospective observational study. Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 159:981-986.

Dr. Erik van der Meij bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg. Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'