Filters

Een gezwollen tong

Een gezonde 18-jarige vrouw heeft al jaren een afwijking op de tongrug. Op driejarige leeftijd werd deze door haar moeder voor het eerst opgemerkt. Ze werd indertijd verwezen naar een ziekenhuis waar onder andere MRI-onderzoek van de tong en mondbodem werd verricht waarop de uitgebreidheid van de afwijking niet goed kon worden bepaald. Onder algehele anesthesie werd de afwijking grotendeels verwijderd door middel van CO2-laserverdamping. Na korte tijd was de laesie echter opnieuw aanwezig en hij werd in de loop der jaren langzaam groter.

Gezwollen tong

Wat zie ik?

Bij onderzoek zijn er geen andere veranderingen van het mondslijmvlies en bij palpatie voelt de afwijking stevig aan. Patiënte heeft al enige tijd toenemende hinder van de afwijking waarbij er soms sprake is van afbrokkelende weefselstukjes. Ze ervaart een vieze smaak, praten is soms lastig en het ziet er vies uit. Ze wil de afwijking laten verwijderen en vraagt zich ook af of het kwaadaardig kan worden.

Wat is het?

De anamnese van een al jaren bestaande afwijking op de tongrug en het klinisch beeld passen bij de diagnose van een vasculaire malformatie. Dit is een groep van verschillende soorten vaatafwijkingen in een bepaald deel van het menselijk lichaam door een meestal niet erfelijke, aangeboren stoornis in de aanleg van arteriën, venen, capillairen, lymfevaten of een combinatie van voornoemde vaten. De vaatafwijking is bij de geboorte al aanwezig maar hoeft nog niet zichtbaar te zijn. De afwijking kan pas na jaren klinisch manifest worden, soms zelfs op volwassen leeftijd. Vasculaire malformaties groeien mee met de lichaamsontwikkeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een vasculaire malformatie en een hemangioom. De laatste komt voor bij zo’n 40 procent van de pasgeborenen en wordt gekenmerkt door groei gedurende de eerste zes tot achttien maanden, wordt daarna in de loop der tijd kleiner en verdwijnt meestal voor het tiende levensjaar. De afwijking hier is een lymfatische malformatie. Dit is een langzaam groeiende afwijking door toename en verwijding van lymfevaten die zich in meer of mindere mate uitbreiden in het omgevende weefsel. Soms is er sprake van een combinatie van een lymfatische en veneuze malformatie. Door de wisselende aanwezigheid van de hoeveelheid lymfe kan de afwijking in relatief korte tijd variëren in grootte.

Wat doe ik?

U verwijst patiënte naar een mka-chirurg. Die verwijst haar mogelijk naar een werkgroep voor vasculair malformaties, omdat de diagnostiek en eventuele behandeling speciale expertise vergt. Volledige verwijdering is veelal niet mogelijk vanwege de diffuse uitbreiding van de afwijking in de omgevende weefsels.

Literatuur: Kim JP, Lee DK, Moon JH, Park JJ, Woo SH. Transoral dermoid cyst excision: a multicenter prospective observational study. Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 159:981-986.

Dr. Erik van der Meij bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg. Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'