Filters

Een onregelmatige zwelling van het wangslijmvlies

Bij een 26-jarige vrouw treft u tijdens de regulier tandheelkundige controle gelobde zwellingen aan van het wangslijmvlies beiderzijds. Bij navraag geeft zij aan dat ze de zwelling van het wangslijmvlies links en rechts ongeveer vier maanden geleden heeft opgemerkt en dat er in de loop der tijd geen verandering in omvang was.

Onregelmatige zwelling van het wangslijmvlies

De vrouw heeft er nauwelijks hinder van maar af en toe is er tijdens het eten en praten toch sprake van een geringe, irriterende sensatie. Bij nader onderzoek ziet u op het wangslijmvlies beiderzijds in het molaargebied en vooral op het niveau van het occlusievlak onregelmatige zwellingen met plooien. De top van de zwelling toont beperkt wratachtige, witte veranderingen. Vlak boven en onder deze wangafwijking worden minder uitgesproken zwellingen gezien en op het palatum molle zijn kleine papels aanwezig. Verder zijn er geen afwijkingen van het slijmvlies van mond- en keelholte. Het wangslijmvlies voelt bij palpatie onregelmatig en iets stevig aan.

Wat is het?

Omdat de afwijking in het wangslijmvlies op het niveau van het occlusievlak is gelegen, zou er gedacht kunnen worden aan een linea alba. Patiënte geeft aan dat zij hier geen weet van heeft, maar u weet dat wangbijten en –zuigen ook onbewust kan plaatsvinden. Het klinisch beeld is, zeker met het voorkomen van de onregelmatige zwellingen en papels, niet kenmerkend voor een linea alba maar voor een aandoening die kan berusten op een lokale of systemische aandoening. Het klinisch beeld is suggestief voor zogenaamde ‘cobblestones’ (kinderkopjes) die worden aangetroffen bij de ziekte van Crohn. Het betreft een inflammatoire darmziekte door een chronische granulomateuze ontsteking die zich vooral manifesteert in het terminale ileum en het colon. De ziekte van Crohn kan zich echter overal in de tractus digestivus manifesteren. Soms zijn orale manifestaties de eerste uiting van de ziekte. Ze kunnen bestaan uit diffuse zwellingen van de lippen, cobblestones van het wangslijmvlies, papels, lineaire ulceraties in omslagplooi, pyostomatitis vegetans en aften. Soms komen een of meer van deze mondafwijkingen voor zonder dat er darmafwijkingen zijn. Er wordt dan gesproken van orofaciale granulomatose.

Wat doe ik?

Wanneer de patiënte bekend is met de ziekte van Crohn, dan kunt u aangeven dat de mondafwijkingen onderdeel van deze ziekte zouden kunnen zijn en adviseert u haar dit te bespreken met haar mdl-arts. Wanneer zij niet bekend is met een darmaandoening, dan is nader onderzoek nodig om de aard van de afwijking te achterhalen. Het is dan zinvol om de patiënte te verwijzen naar een mka-chirurg.

Literatuur: Tan CXW, Boer NKH de, Brand HS. Orale manifestaties van de ziekte van Crohn. Ned Tijdschr Tandheelkd 2018;125:15-20.

Professor dr. Jan de Visscher en dr. Erik van der Meij bespreken om en om elke editie in de rubriek 'Wat is dat nou?' van het Nederlands Tandartsenblad afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg. Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'
Total votes: 47