Filters

Een radiopake afwijking

Bij een 57-jarige patiënte wordt bij toeval op een panoramische röntgenopname aan de voorzijde van de linker ramus mandibulae een scherp begrensde, ovale, homogeen opake structuur gezien.

Radiopake afwijking

Wat zie ik?

Bij navraag geeft de patiënte aan dat al enkele jaren in de huid van de linker wang een hard knobbeltje aanwezig is. Patiënte heeft hiervan geen klachten. Zij is bekend met hypertensie en diabetes mellitus type II en gebruikt hiervoor hydrochloortiazide, metoprolol en metformine. Bij extra-oraal onderzoek wordt in de huid van de linkerwang een oppervlakkig gelegen, beenharde nodus met een doorsnede van ongeveer één centimeter gepalpeerd. De nodus is enigszins gevoelig bij palpatie. De overliggende huid is intact en iets lichter van kleur. Bij intra-oraal onderzoek wordt een gesaneerde dentitie gezien met enkele ontbrekende gebitselementen. Uit het ostium van de ductus Stenoni komt na massage van de glandula parotidea aan zowel de linker als de rechter zijde een ruime hoeveelheid helder speeksel vrij.

Wat is het?

De differentiële diagnose van een op deze plaats geconstateerde afwijking bestaat uit een 1) speekselsteen in de ductus Stenoni, 2) osteoma cutis, 3) verkalkte lymfeklier en 4) een fleboliet. Vanwege het homogene aspect van de geconstateerde opaciteit zijn de laatste twee genoemde diagnoses niet erg waarschijnlijk. Een osteoma cutis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een beenharde structuur in de huid, terwijl een speekselsteen distaal in de ductus Stenoni meestal goed palpabel is ter plaatse van het ostium van de ductus Stenoni. Bij twijfel kan een aanvullende conebeamcomputertomogram (CBCT) uitkomst bieden. De CBCT-scan van deze patiënte toonde een scherp begrensde opaciteit in de huid. Dit beeld past bij de diagnose osteoma cutis. Dit is een zeldzame aandoening waarbij botafzetting plaatsvindt in de cutis en subcutis. Osteoma cutis komt vaker voor bij vrouwen en manifesteert zich meestal op een leeftijd van 20 tot 30 jaar. Hoewel osteoma cutis overal in de huid kan voorkomen, wordt deze het vaakst aangetroffen in de huid van het hoofd-halsgebied. Osteoma cutis in het gelaat kan zich op een panoramische röntgenopname afbeelden als één of meer opaciteiten met een doorsnede van enkele millimeters tot centimeters.

Wat doe ik?

Er bestaat geen strikte indicatie voor behandeling. Om cosmetische redenen kan gekozen worden voor chirurgische verwijdering gevolgd door een lokale nabehandeling met een vitamine-A-zuurcrème. Patiënte zou voor deze behandeling verwezen kunnen worden naar een mka-chirurg.

Literatuur: Duarte BM, Pinheiro RR, Cabete J. Multiple miliary osteoma cutis: a comprehensive review and update of the literature. Eur J Dermatol 2018; 28:434-439.

Dr. Erik van der Meij bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg. Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'