Filters

Een zwellinkje in het palatum

Een 28-jarige patiënte meldt zich bij haar tandarts voor de reguliere halfjaarlijkse controle. Ze is gezond en gebruikt geen medicatie. Er worden geen  afwijkingen geconstateerd van het parodontium en van de gebitselementen. In de mediaanlijn op de overgang van het palatum durum naar het palatum molle wordt een kleine, licht verheven, deels blauw doorschemerende zwelling gezien. 

Het bedekkende slijmvlies is intact en bij palpatie voelt de afwijking vast-elastisch aan. Verder zijn er geen afwijkingen van het mondslijmvlies. Bij navraag geeft patiënte aan dat ze zich niet bewust is van de afwijking en er geen hinder van heeft.

Wat is het?

Hoewel het niet goed mogelijk is om alleen op basis van het klinisch beeld een diagnose te stellen, is vanwege de plaats de afwijking verdacht voor een speekselkliertumor uitgaande van een van de accessorische speekselkliertjes ter plaatse. Tumoren van de accessorische speekselkliertjes komen vooral voor op de overgang van het palatum durum naar het palatum molle en in de bovenlip, groeien vaak langzaam, zijn meestal gelegen onder intact slijmvlies, veroorzaken veelal geen klachten en komen op alle leeftijden voor; even vaak bij mannen als bij vrouwen. Het is belangrijk zich te realiseren dat speekselkliertumoren, uitgaande van een accessorisch speekselkliertje in de mondholte, in de helft van de gevallen kwaadaardig zijn en dat de klinische presentatie en langzame groei niets zeggen over de aard van de tumor. Als het een  kwaadaardige tumor is, dan betreft het vaak een mucoepidermoïdcarcinoom terwijl een goedaardige tumor vaak een pleiomorf adenoom is.

Wat doe ik?

Een panoramisch röntgenopname zal, door de plaats van de zwelling, geen aanvullende informatie opleveren. Omdat er klinische verdenking is op een speekselkliertumor, is het niet gerechtvaardigd om een mondfoto te maken en patiënte over enkele weken of maanden terug te zien om de afwijking opnieuw te beoordelen. Vanwege de meestal langzame groei, zal het klinisch aspect niet of nauwelijks zijn veranderd en bestaat de kans dat dan wordt besloten om opnieuw af te wachten met nu een langere tussenperiode. Er is alleen duidelijkheid te verkrijgen over de diagnose door het nemen van een biopt en histopathologisch onderzoek. Daarom is het raadzaam patiënte te verwijzen voor nader onderzoek. Er werd een biopt uit de zwelling genomen en bij histopathologisch onderzoek bleek sprake van een mucoepidermoïdcarcinoom.

Literatuur: Pires FR, Pringle GA, de Almeida OP, Chen SY. Intra-oral minor salivary gland tumors: a clinicopathological study of 546 cases. Oral oncology 2007;43:463-470

Professor dr. Jan de Visscher en dr. Erik van der Meij bespreken om en om elke editie in de rubriek 'Wat is dat nou?' van het Nederlands Tandartsenblad afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg. Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'
Total votes: 45