204e Algemene Vergadering

08 december 2017
Maarssen

Op vrijdag 8 december 2017 vindt de 204e Algemene Vergadering van de KNMT plaats bij InnStyle in Maarssen. De AV begint om 13.00 uur. Vanaf 12.00 is er inloop met lunch.

Agenda AV 204 met stukken, uitgezonderd de 5 hieronder (pdf, 939 kB, 129 pagina's)

Concept-verslag AV 203 (pdf)

Jaarplan 2018 (pdf)

Begroting 2018 (pdf)

Moties AV204 (doc)

Checklist: input afdelingen op agendapunten AV (docx)

Losse versies van de documenten

AV agenda (pdf)

Statutenwijziging akte (pdf)

Statutenwijziging advies RvT (pdf)

Statutenwijziging toelichting (pdf)

Gewijzigd huishoudelijk reglement (pdf)

Bestuursreglement (pdf)

Model regioreglement (pdf)

Reglement van de raad van toezicht (pdf)

Gewijzigd toezichtkader (pdf)

Toezichtagenda voor 2018 (pdf)

Ledenraadreglement (pdf)

Gewijzigd klachtreglement (pdf)

Gewijzigd tuchtreglement (pdf)

CV voorgedragen lid Raad van Toezicht Willem van Baren (pdf)

 

Afdelingsvergaderingen

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vinden in heel Nederland afdelingsvergaderingen (docx) plaats, waar de AV-agenda besproken wordt. Leden worden voor het bijwonen daarvan uitgenodigd door hun eigen afdeling.

Andere evenementen

23 januari 2018
VOL | Amsterdam
23 januari 2018
Breda
24 januari 2018
Online (vanuit huis te volgen)
26 januari 2018 tot 02 februari 2018
Kaapstad, Zuid-Afrika