206e Algemene Vergadering

19 april 2018
Utrecht

Op donderdag 19 april vindt de 206e Algemene Vergadering van de KNMT plaats, en daarmee de allereerste ledenraad. De bijeenkomst is van 14.00 - 17.00 uur, met aansluitend een borrel.

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits zij zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering hebben aangemeld.

Meld u aan

De ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. Dit keer staan onder andere de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda, een update van actuele zaken die nu in de mondzorg spelen en een brainstorm over hoe de communicatie tussen de raadsleden en hun achterban het best kan gaan verlopen.

Locatie: Carlton President Hotel Utrecht-Maarssen

Vergaderstukken

Meer informatie: www.knmt.nl/ledenraad

Andere evenementen

08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
BCN Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein
11 december 2021
Utrecht
16 december 2021
Online