215e Algemene Vergadering en ledenraad (digitaal)

19 juni 2020
Utrecht

Het bestuur heeft besloten dat de AV van 19 juni 2020 digitaal zal plaatsvinden en nodigt alle leden uit voor deze 215e Algemene Vergadering.

Agendapunten

Er is een wisseling van de wacht in de ledenraad. Er zijn in totaal 5 nieuwe leden in de ledenraad. Zij zullen in deze vergadering worden geïnstalleerd.
Op de agenda staat onder andere het voorgenomen samengaan van de ANT en KNMT, de stand van zaken met betrekking tot Corona en de jaarrekening 2019. Voor de Raad van Toezicht staan herbenoemingen van 2 van de leden geagendeerd.

Stel uw vragen vooraf

Heeft u vragen over de agenda? Stel deze vooraf! Omdat videovergaderen minder interactief is, streven we ernaar om de meeste vragen vooraf te beantwoorden. Deze zullen inclusief antwoord op de pagina van de agendastukken worden gepubliceerd.

Vragen stelt u via: secretariaatledenraad@knmt.nl

De deadline voor het stellen van vragen is 16 juni 15.30 uur.

Aanmelden vóór 11 juni

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen. Meld u uiterlijk op 10 juni aan. U heeft dan automatisch stemrecht tijdens de vergadering. Na 10 juni is aanmelden helaas niet meer mogelijk.
Vanwege de huidige omstandigheden en omdat het de eerste keer digitaal vergaderen wordt, zijn we genoodzaakt de gebruikelijke aanmeldtermijn uit de statuten aan te passen. Ook is het organisatorisch niet mogelijk om u zonder aanmelding de vergadering te laten volgen.

De 215e Algemene Vergadering is op vrijdag 19 juni 2020 om 15.30 uur en duurt naar verwachting tot ongeveer 17.30 uur.

De jaarrekening ontvangt u na digitale aanmelding, en evenals de stukken voor agendapunt 6.

Na aanmelden ontvangt u in aanloop naar de AV ook per e-mail de praktische informatie om deel te kunnen nemen.

Algemeen over de AV

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

 

Andere evenementen

08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
BCN Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein
11 december 2021
Utrecht
16 december 2021
Online