217e Algemene Vergadering en ledenraad

09 oktober 2020
Utrecht

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering via het speciale formulier heeft aangemeld. U kunt zich aanmelden via de persoonlijke uitnodiging die u te zijner tijd per e-mail ontvangt.

 

Andere evenementen

03 februari 2020
Amsterdam (Oostzaan)
04 februari 2020
Eindhoven
06 februari 2020
KNMT Utrecht
04 maart 2020
Rotterdam
09 maart 2020
KNMT Utrecht
12 maart 2020
Veenendaal