217e Algemene Vergadering en ledenraad

11 december 2020
NBC, Nieuwegein

Vrijdag 11 december 2020 is het zover: u kunt stemmen over de fusie! Dan vindt de 217e Algemene Vergadering plaats waar u uw invloed kunt uitoefenen op een historisch moment van de KNMT.

In de Algemene Vergadering van 9 oktober 2020 zijn alle stukken die betrekking hebben op de fusie voorbesproken en 11 december is het moment om te stemmen over het fusiebesluit, over de statutenwijziging die hiervoor nodig is, evenals de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, het bestuursreglement en het ledenraadsreglement. 

De fusie is niet het enige onderwerp van de vergadering. Zo staan ook het jaarplan en de begroting voor 2021 ter goedkeuring op de agenda en zal Willem van Baren, lid van de Raad van Toezicht van de KNMT, voorgedragen worden voor herbenoeming.

Vorm van vergadering: fysiek in Nieuwegein

Vanwege COVID-19 is het moeilijk plannen in de toekomst en niet duidelijk wat de exacte mogelijkheden voor de bijeenkomst zullen zijn op 11 december.

We gaan, op basis van de huidige situatie en de binnengekomen aanmeldingen, uit van een fysieke vergadering.

De locatie:

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
 

Agenda en vergaderstukken

Agenda en stukken 217e Algemene Vergadering (pdf, 17 MB, inlog vereist)

Algemene Vergadering & Corona

In verband met de huidige Coronamaatregelen is het organiseren van fysieke AV’s een uitdaging. Restricties in bewegingsvrijheid, aantallen aanwezigen en de maatregelen van het RIVM maken dat “op het laatste moment binnenlopen” zonder aanmelding niet meer mogelijk is. Tevens zijn we genoodzaakt de aanmeldtermijn naar voren te halen en deze tijdig te sluiten. We proberen de AV fysiek te organiseren, maar zodra het aantal aanmeldingen te hoog is, zijn we genoodzaakt over te gaan op digitaal.

Achtergrond Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een ontmoetingsplaats waar leden, ledenraad en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

Alle leden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

Ook heeft ieder aanwezig lid stemrecht, mits u zich tijdig via het speciale formulier heeft aangemeld.

 

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein