Afdelingsvergadering 21 november 2017

21 november 2017
Leeuwarden

Agenda afdelingsvergadering 21 november
Medisch Centrum Leeuwarden, Eezaal/Potmarge (route 4)

19.00 Lezing: Een bezoek van de IGZ, wat nu? door Maaike de With

20.00 Pauze en koffie, mogelijkheid tot het stellen van vragen.

20.30 Start afdelingsvergadering


01. Opening

02. Mededelingen en ingekomen stukken

03. Verslag voorjaarsvergadering afdeling Friesland 6 juni 2017

04. Bijdrage PAOT Noord Nederland

05. Toelichting op Buitenlandreis

06. Voorstellen van de kandidaten voor de ledenraad
       - Dora de Vries
       - Peter de Haan

07. Behandeling van de 204e AV agenda 8 december 2017

  • Analytisch verslag van de 203e Algemene Vergadering van 23 juni 2017

  • Invoering verenigingsstructuur KNMT 2.0 met bijbehorende statutenwijziging en goedkeuring

  • Voorstel voor aanpassing toezichtkader RvT en goedkeuring

  • Voorstel voor vaststelling toezichtagenda RvT 2018 en goedkeuring

  • Benoeming lid Raad van Toezicht

  • Jaarplan en begroting 2018 en goedkeuring

  • Voorstel tot aanpassing van de contributie 2018 en goedkeuring

  • Toelichting vernieuwing Nederlands tandartsenblad

08.  Afvaardiging AV en volmachten              

09.  Verkiezing nieuwe voorzitter, Peter de Haan

10.  Afscheid van Martin Heij

11.  Wat verder ter tafel komt

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

22.00 Aansluitend borrel in Staf Café (Route 4)

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
BCN Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein