Algemene Sectie Vergadering

25 november 2019
NBC, Nieuwegein

De Algemene Sectie Vergaderingen (ASV) van de KNMT vinden in 2019 plaats op 24 juni en 25 november. Ze zijn speciaal voor leden die mka-chirurg of orthodontist zijn. De vergaderingen zijn beide in het NBC in Nieuwegein. 

Via de ASV’s blijft u als mka-chirurg of orthodontist op de hoogte van belangrijke beleidsontwikkelingen in uw specialisme en kunt u meepraten over de belangenbehartiging door de KNMT. 

Mka-chirurgen en orthodontisten die lid zijn van de KNMT ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Informatie voor tandartsspecialisten

Datum en locatie

De Algemene Sectie Vergadering (ASV) van de Sectie Tandarts-specialisten op
maandag 25 november a.s. om 19.30 uur in het Nieuwegein's Business Center "De Blokhoeve"
te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC).

Meld u aan

In verband met de te reserveren zaalcapaciteit en de catering verzoeken wij u vriendelijk om u zo snel mogelijk online aan te melden.

Meld u aan
 

Invulling avond

Het beoogde tijdschema ziet er als volgt uit:

  • vanaf 18.30 uur inloop met koffie, thee en broodbuffet;
  • 19.30 uur: aanvang ASV;
  • 20.30 uur: korte pauze;
  • 20.45 uur: aanvang Adviesraad kaakchirurgie en bijeenkomst voor orthodontisten;
  • 22.00 uur: einde bijeenkomsten.

Agenda voor de ASV

01. Opening en mededelingen

Besluitvorming:
02. Concept verslag van de ASV van 24 juni 2019 (pdf)

Tot 18 november 2019 heeft u gelegenheid om inhoudelijk commentaar op het verslag
schriftelijk in te dienen bij mw. K. de Lange (e-mail: k.de.lange@knmt.nl)

03. Verenigingszaken
Rapportage Lid Ledenraad, mevrouw A. Veenema

04. Presentatie Communicatie KNMT

Voortgang/informerend:
05. Stand van zaken dossier orthodontie

06. Stand van zaken dossier kaakchirurgie door J.M. van Ingen, voorzitter Specialisten Onderhandelingscommissie kaakchirurgie (SOC-k)

07. Rondvraag en sluiting

Na een korte pauze is er een Adviesraad kaakchirurgie en bijeenkomst voor orthodontisten.
 

Praktische details

Er wordt op gewezen dat alle hierboven genoemde bijeenkomsten uitsluitend bedoeld zijn voor de leden van de KNMT.

Vergeet u niet uw KNMT-lidmaatschapskaart mee te nemen, teneinde de registratie van uw aanwezigheid te vergemakkelijken!

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein