Algemene Sectie Vergadering

21 juni 2021
NBC, Nieuwegein

Algemene Sectie Vergadering (ASV) van de Sectie Tandarts-specialisten op
maandag 21 juni a.s. om 19.30 uur in het Nieuwegeins Business Center "De Blokhoeve"
te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC).

In verband met de gereserveerde zaalcapaciteit en de catering is aanmelden helaas niet meer mogelijk.

Het beoogde tijdschema ziet er als volgt uit:

•    vanaf 18.30 uur inloop met koffie, thee en broodbuffet;
•    19.30 uur: aanvang ASV;
•    20.30 uur: korte pauze;
•    20.45 uur: aanvang Adviesraden MKA en DMO;
•    22.00 uur: einde bijeenkomsten, start borrel.

Op de agenda voor de ASV staan onder meer:

  • Informeren fusie KNMT - ANT
  • Stand van zaken dossier orthodontie
  • Stand van zaken dossier kaakchirurgie
  • Nieuwe voorzitter STS

Na een korte pauze worden Adviesraden MKA en DMO gehouden. De agenda’s voor de adviesraden volgen.

Er wordt op gewezen dat alle hierboven genoemde bijeenkomsten uitsluitend bedoeld zijn voor de leden van de KNMT.

Vergeet u niet uw KNMT-lidmaatschapskaart mee te nemen, teneinde de registratie van uw aanwezigheid te vergemakkelijken!

Algemeen

2 keer per jaar zijn er Algemene Sectie Vergaderingen (ASV) waarvoor alle mka-chirurgen en orthodontisten zich kunnen laten informeren en kunnen meepraten over de belangenbehartiging en dienstverlening door de KNMT.

Leden tandarts-specialisten worden per e-mail uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Deze vergadering vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht