211e Algemene Vergadering en ledenraad

19 april 2019
Utrecht

Bestuursverkiezing

Op de agenda staat onder andere de voordracht van een nieuw vierde bestuurslid voor de KNMT en de herverkiezing van de huidige bestuursleden.

Bijwonen Algemene vergadering

De Algemene Vergaderingen van de Ledenraad zijn toegankelijk voor alle leden.

Let op: aanvangstijd 14:00 uur

Documenten bij deze bijeenkomst

Agenda Algemene vergadering 19 april 2019 (pdf)

Actielijst Algemene vergadering 19 april 2019 (pdf)

Conceptverslag 210e Algemene vergadering en ledenraad van 14 december 2018 (pdf)

CV mw. dr. J.M. (Joke) Kwakman (pdf)

Jaarverslag KNMT 2018 (pdf)

Ledenraad

De ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.

Meer informatie over de ledenraad: www.knmt.nl/ledenraad

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein