BHV-nascholingscursus

23 maart 2018
Bergschenhoek

BHV-nascholingscursus

De BHV-nascholingscursus is alleen van toepassing voor tandartsen en medewerkers die met goed gevolg de BHV-basis cursus hebben afgerond. Omdat de kennis nog redelijk vers in het geheugen aanwezig is, blijft de effectieve lestijd beperkt tot een halve dag. Tijdens dit dagdeel is er aandacht voor twee onderwerpen: herhaling brandbestrijding en herhaling eerste hulp. 

Onderwerpen

  • Herhaling basale reanimatie en gebruik van de AED
  • Ziektebeelden (CVA/ Hypoglycaemie / Anafylactische shock)
  • Behandeling wonden
  • Herhaling beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Procedures bij ontruimen

Bekijk het volledige programma (pdf)

Herhaling Brandbestrijding

De instructeur bespreekt aan de hand van een aantal praktijkcasussen de theorie brandbestrijding. Te denken valt aan de brandklassen, -blusmiddelen, -stadia, etc. Tijdens de scenario’s worden ook de gevaren bij brand behandeld. 
Na de oefenronden komen de brandveiligheidseisen ten aanzien van de praktijk aan bod. De instructeur gaat dieper in op specifieke situaties en achtergronden. Ook zal hij ingaan op de techniek van het ontruimen en de daarbij geldende procedures. 

Herhaling eerste hulp

Naast de herhaling van de reanimatie en AED, wordt een verdieping gegeven aan de volgende letsels:

  • Hypoglycaemie
  • CVA / TIA
  • Anafylactische shock
  • Wondbehandeling

Training op locatie voor groepen van 10 personen of meer

Er kunnen maximaal 15 cursisten aan deze cursus deelnemen. Heeft u een groep van minimaal 10 personen, dan is een training op locatie mogelijk. Neem in dat geval direct contact op met Crisicom via telefoonnummer 033 - 707 47 97.

Meer informatie via Crisicom

Met vragen kunt u terecht bij Crisicom via telefoonnummer 033 - 707 47 97 of via cursusadministratie@crisicom.nl. Contactpersoon is mw. L. Post.

Tijd

Ochtendcursus: 09.00 - 13.00 uur (om 13.00 uur een afsluitende lunch)

Kosten

€ 186,- per deelnemer (exclusief BTW).

4 KRT-punten

De cursus wordt gewaardeerd met 4 KRT-punten.

Locatie

Bergschenhoek

Schrijf u in 

Andere evenementen

18 november 2019
Amsterdam
23 november 2019
Maarssen
25 november 2019
NBC, Nieuwegein