Congres 2018 "O Wee O Wee"

05 oktober 2018
Soesterberg

Het congres zal plaatsvinden in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg met als titel ‘O Wee O Wee, zwangerschap voor zorgprofessionals’. Zoals gewoonlijk zal het gehouden worden op de eerste vrijdag van oktober (5 oktober 2018). Meer informatie over het congres is te vinden op de congrespagina (www.vmti.nl/event/vmticongres-2018-oweeowee/).

Ook dit jaar is de wetenschapscommissie weer op zoek naar interessante publicaties en proefschriften op het gebied van de Medisch Tandheelkundige Interactie. Inzendingen kunnen tot 15 september verzonden worden naar info@vmti.nl

Programma

08:30 uur Ontvangst met koffie en registratie

08:45 uur Algemene ledenvergadering (45 min.)

09:45 uur Opening door voorzitter prof. dr. Fred R. Rozema en moderator dr. Robert J.J. van Es

10:00 uur 3D atlas van de menselijke ontwikkeling

Tijdens de eerste acht weken van de menselijke ontwikkeling groeit vanuit een bevruchte eicel een drie centimeter groot embryo waarin alle organen al aangelegd zijn. Om deze ingewikkelde groeiprocessen te begrijpen is driedimensionaal (3D) inzicht een absolute vereiste.

Op de afdeling Anatomie, Embryologie & Fysiologie van het AMC loopt sinds 2009 een project waarbij wordt gestreefd naar het verbeteren van het embryologieonderwijs door het uitgeven van een 3D atlas van de menselijke embryologie.

Met de kennis die met dit project verzameld is kunnen artsen en onderzoekers de ontstaanswijze van aangeboren afwijkingen en anatomische varianten beter visualiseren en dus ook beter uitleggen aan patiënten. In deze lezing zult u kort kennismaken met deze 3D atlas.

10:45 uur “Een zwangere niet behandelen is een zwangere mishandelen”

Prof. dr. Jan G. Nijhuis werkte als hoogleraar verloskunde en hoofd van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie in het MUMC+ in Maastricht. Vanaf augustus 2018 gaat hij met emeritaat.

Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor meer aandacht voor de foetus (oratie: ‘de foetus verdient meer’), ook over het onderwerp van vandaag publiceerde hij en organiseerde hij symposia. Als voorzitter van de NVOG was hij betrokken bij de organisatie van de verloskundige zorg. Ook is hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de EuroPeristat groep, die de verloskundige zorg en de perinatale sterfte in de landen van de Europese Unie vergelijkt. Sinds 2009 is hij lid van de Beraadsgroep Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad.

Angst en conservatisme maken dat zwangere vrouwen niet altijd de medische zorg krijgen die geïndiceerd is. De zwangere zelf heeft geleerd dat medicatie vooral schadelijke effecten heeft, en de dokter staat snel klaar met het advies “u mag niets hebben, want u bent zwanger” . Dit conservatisme, dat mede wordt ingegeven door bijsluiters en adviezen van fabrikanten ter voorkoming van claims (en omdat bij registratie niet veel bekend is over effecten op de zwangerschap), is onnodig en zelfs potentieel gevaarlijk. Het is noodzakelijk dat artsen leren wat de specifieke problemen zijn van behandeling tijdens de zwangerschap. De belangrijkste vraag is: “zou ik deze patiënte behandelen als ze niet zwanger was”’? Als het antwoord daarop ja is, dan is het niet de vraag òf, maar hóe ze behandeld moet worden.

11:30 uur One minute of fame voor sponsoren

11:45 uur Lunch

13:00 uur Stralend zwanger zijn na straling: kan dat?

Floortje Klerx-Melis, geboren 7/9/1975. Geneeskunde studie aan KU Leuven in België, aansluiten co-schappen in Leiden en Den Haag (RU Leiden). Ongeveer 2 jaar (2002-2004) als AGNIO gewerkt op gynaecologie en klinische genetica, de vakgebieden die in mijn latere werk goed van pas kwamen: zwangeren, prenatale diagnostiek/counseling, borstkanker familiaire risicoschatting en screeningsadviezen. In 2004 gestart met de opleiding tot radioloog met als superspecialisatie kinderradiologie en mammaradiologie, afgerond in 2010. In 2010-2011 als radioloog (hoofd kind-mamma-radiologie), gewerkt in het LUMC. Sinds 2011 werkzaam in het Haga Ziekenhuis met onder andere de lokatie Juliana kinderziekenhuis (wederom hoofd mammaradiologie en tweede aanspreekpunt voor kinderradiologie). Tijdens de opleiding verdiept in straling en zwangerschap en gestart met geven van colleges over dit onderwerp op de IRS cursus, een cursus over straling die alle radiologen en radiotherapeuten in opleiding moeten volgen. In 2012 diploma stralingsdeskundige niveau 3 behaald en sindsdien voorzitter van de stralingscommissie van de afdeling radiologie in ons ziekenhuis. Daarnaast veel nevenactiviteiten op het gebied van onderwijs en opleiding.

In deze sessie wordt behandeld wat de risico´s zijn als röntgenstraling wordt toegepast op zwangeren. Welke risico´s zijn er voor de foetus en hoe groot zijn deze risico´s? Welke radiologische onderzoeken leveren een hoge dosis op voor de foetus en welke onderzoeken niet? Ook komt kort aan bod wat het risico is bij radiotherapie. Uiteraard zal de casuïstiek niet ontbreken.

13:45 uur Intermezzo

14:10 uur Uitreiking VMTI wetenschapsprijzen (incl. 10 min presentatie van proefschriftprijswinnaar)

14:30 uur Pauze

15:00 uur Medicatie bij zwangerschap en borstvoeding, mede in relatie tot de tandheelkunde

Boukje Raemaekers is in 2013 afgestudeerd als arts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij volgde postacademisch onderwijs op het gebied van humane teratogenen aan de Harvard Medical School in Boston. Bij de Teratologie Informatie Service (TIS) van Bijwerkingencentrum Lareb voorziet zij zorgverleners van de meest actuele informatie over de eventuele risico’s van medicatie en andere blootstellingen bij zwangerschap en borstvoeding. Dit gebeurt op landelijk niveau via publicaties in tijdschriften, handboeken en online informatiesystemen en ook op casusniveau, waarbij zij individuele risico-inschattingen en klinische overwegingen meegeeft aan de zorgverlener. Daarnaast beoordeelt en analyseert zij de meldingen van bijwerkingen op teratologisch gebied die door Bijwerkingencentrum Lareb worden ontvangen. Hieruit voortvloeiende schreef zij onlangs in opdracht van de World Health Organization een toolkit om bijwerkingencentra te ondersteunen bij de surveillance van de veiligheid van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap.

Van een aantal geneesmiddelen is met zekerheid te zeggen dat ze het risico verhogen op aangeboren afwijkingen of andere nadelige zwangerschapsuitkomsten, of dat ze via de borstvoeding bijwerkingen kunnen geven bij het kind. Voor veel andere geneesmiddelen geldt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een uitspraak te kunnen doen over de eventuele risico’s van het gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Toch kunnen er goede argumenten zijn om deze geneesmiddelen voor te schrijven. Aan de hand van vragen uit de praktijk zullen deze aspecten verder worden uitgewerkt, zowel in het algemeen als specifiek voor de tandheelkunde. Hier komen beide kanten van het verhaal immers samen: de patiënt die zwanger is of borstvoeding geeft en medicatie nodig heeft, en de patiënt met een aandoening van het gebit die het gevolg kan zijn van medicatiegebruik door de moeder.

15:45 uur Ernstige hypodontie: incidentie, achtergronden en aanpak

Prof. dr. Marco Cune is tandarts. Hij is hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde en verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en aan de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwgein en het UMC Utrecht.

Hoe ontstaan numerieke aandoeningen in de tandaanleg? Wat valt er in en buiten de mond van te zien? Wat betekent zo’n aandoening voor de patiënt? Wat doen we eraan en hoe succesvol is dat? Dit zijn de thema’s die in deze presentatie over ernstige hypodontie aan de orde komen en aan de hand van voorbeelden worden belicht.

16:30 uur Discussie

17:00 uur Borrel

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag via info@vmti.nl. Wij hopen u allen op 5 oktober te mogen begroeten.

Andere evenementen

14 november 2018
ACTA Amsterdam
15 november 2018 tot 16 november 2018
Parijs
15 november 2018
Oostzaan-Amsterdam
16 november 2018
Amersfoort
16 november 2018
Amersfoort