Gewoon Unieke Mondzorg

21 september 2018
Ede

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten,
tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Fresh Unieke Mondzorg, dat in veel woonzorgcentra werkt, wil met het congres ‘Gewoon Unieke Mondzorg’ aandacht vragen voor de mondzorg aan
mensen die niet meer zelf voor een goede mondhygiëne kunnen zorgen of zelfstandig naar de tandarts of mondhygiënist kunnen gaan.

Meer informatie: https://www.gewoonuniekemondzorg.nl/

Andere evenementen

24 juni 2019
Nieuwegein
28 juni 2019
Utrecht
02 juli 2019
Amsterdam
04 juli 2019
Groningen