Gewoon Unieke Mondzorg

21 september 2018
Ede

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten,
tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Fresh Unieke Mondzorg, dat in veel woonzorgcentra werkt, wil met het congres ‘Gewoon Unieke Mondzorg’ aandacht vragen voor de mondzorg aan
mensen die niet meer zelf voor een goede mondhygiëne kunnen zorgen of zelfstandig naar de tandarts of mondhygiënist kunnen gaan.

Meer informatie: https://www.gewoonuniekemondzorg.nl/

Andere evenementen

14 november 2019
Apeldoorn
18 november 2019
Amsterdam
23 november 2019
Maarssen
25 november 2019
NBC, Nieuwegein