Help! Een klacht of een claim

03 maart 2017
KNMT Academy

De laatste jaren wordt van de tandarts steeds uitdrukkelijker gevraagd dat hij bereid is om verantwoording af te leggen over zijn doen en laten. Dus moet hij goed op de hoogte zijn van wat er komt kijken bij klachten en geschillen. Deze cursus helpt u daarbij.

Wkkgz

Sinds 1 januari is een aantal zaken veranderd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zo heeft de patiënt een sterkere positie. U maakt kennis met de verschillende instanties waar een ontevreden patiënt terecht kan. Ook zal ingegaan worden op de normen die rechters hanteren bij de beoordeling van tandheelkundig werk.

Bedreiging

Want, soms komt een zaak voor een commissie of een (tucht)rechter. Zo'n procedure is een ultieme manier van verantwoording afleggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs al een relatief vriendelijke procedure door aangeklaagde tandartsen als een forse bedreiging wordt ervaren. Dat komt voor een deel door de onbekendheid met zo'n proces en daar kunt u iets aan doen.

Aanmelden kan hier!

Cursusleider

De cursus wordt gegeven door Wolter Brands.

Mr. Dr. Wolter Brands studeerde tandheelkunde en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in het gezondheidsrecht. Hij is voorzitter van de KNMT en werkzaam als maat in een groepspraktijk in Vaassen. Ook is hij rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Midden Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het onderwijs van de drie tandheelkundige faculteiten.

Brands was onder meer voorzitter van het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap, president van de International  Dental Ethics and Law Society (IDEALS), hoofddocent aan het Radboudumc en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Hij heeft een groot aantal boeken en artikelen gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

 

Aanvang: 13:30

Einde: 16:30

Locatie: Nieuwegein

Cursusleider: Wolter Brands


Over de Academy

De KNMT Academy biedt een cursusaanbod met onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving, praktijkvoering, ergonomie en communicatie. Bedoeld om starters en ervaren tandartsen te helpen bij het runnen van hun praktijk. Want, uit onderzoek is gebleken dat leden vooral op het gebied van wetten en regels graag ontzorgd willen worden. 
 

Voor meer informatie 

academy@knmt.nl
030 - 607 62 98

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein