Het Grote Zorgdebat

08 maart 2021
Online

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat.

Op maandag 8 maart gaan 12 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. De KNMT is mede-initiatiefnemer van het debat.

Update 8 maart 21.30 uur: Het Grote Zorgdebat 2021 terugkijken

Digitalisering, regie over de zorg, preventie en arbeidsmarkt

De deelnemers debatteren over deze 4 onderwerpen: het preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zetten we duurzaam in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

Deelnemers aan het zorgdebat

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 • Fleur Agema (PVV)
 • Joba van den Berg (CDA)
 • Vera Bergkamp (D66)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Thom van Campen (VVD)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Eva van Esch (PvdD)
 • Liane den Haan (50PLUS)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Attje Kuiken (PvdA)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Kees van der Staaij (SGP)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras en Aldith Hunkar.

Voor wie?

Het Grote Zorgdebat is vrij te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name zorgverleners, patiënten, cliënten en leden van de organiserende partijen zijn van harte uitgenodigd het debat te volgen. 

Wanneer & waar?

Het debat is op maandag 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Er is gekozen voor een online bijeenkomst. We verwachten deze online editie ruim 50.000 deelnemers.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Organisatie

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door: ActiZ, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LAD, LHV, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, Skipr, VGN, V&VN, ZKN en ZN.

Deelnemen

Het Grote Zorgdebat 2021

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein