Info-avond 'Commissies bij de KNMT'

10 februari 2020
Utrecht

De KNMT kan niet zonder de ideeën en hulp van haar leden bij de totstandkoming en de uitvoering van het beleid van de vereniging.

Daarvoor zet ze een scala aan middelen in, van online polls tot de Algemene Vergadering die 4 keer per jaar bijeen komt. Ook via commissies en klankbordgroepen betrekken bestuur en bureau de leden bij beleidsvorming en -uitvoering. 

De KNMT wil de manier waarop ze gebruik maakt van commissies vernieuwen om ze beter te laten passen bij de vernieuwde vereniging ('KNMT 2.0'). Overall doelen daarbij zijn om meer leden te betrekken bij haar beleid - voor meer draagvlak, inspraak zo effectief mogelijk vorm te geven en alle manieren van input en inspraak optimaal op elkaar af te stemmen.

Om de plannen toe te lichten en te bespreken hoe ze concreet ingevuld zouden kunnen worden, organiseert de KNMT een informatie- en brainstormsessie 'Commissies 2.0'. Alle leden (commissielid of niet) zijn van harte welkom om mee te praten. 

Plaats, datum, tijd

De avond vindt plaats bij de KNMT in Utrecht. Vanaf 18.00 uur staat er een broodje klaar voor de aanwezigen. Vanaf 18.30 uur begint het programma. 

Aanmelden informatie- en brainstormsessie 'Commissies 2.0' (zet 'Commissies 2.0' in het onderwerp en vermeld uw naam en/of andere aanwezigen)

Maandag 10 februari

Vanaf 18.00 uur

Apolloniabar, KNMT, Utrecht

Alleen voor leden

Andere evenementen

08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
BCN Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein
11 december 2021
Utrecht
16 december 2021
Online