Klinische avond hoofd-halskanker

07 april 2016
Nijmegen

In maart en april organiseert een aantal oncologische behandelcentra samen met Dental Runners een serie klinische avonden over hoofd-halskanker. Tijdens deze avond kunnen tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten en andere zorgverleners meer te weten komen over het leven van patiënten na het verwijderen van een tumor in het hoofd-halsgebied.

Kosten

Deelname aan de klinische avond kost 75 euro. Deelname levert KRT-leden 2 punten op!

Kom ook voor het goede doel

De opbrengst van de klinische avond gaat naar Dental Runners, het team van tandartsen dat meedoet aan de Roparun 2016 om geld in te zamelen voor kankerpatiënten.

Meld u aan

Meld u aan voor deze klinische avond (locatie: RadboudUMC Nijmegen, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Geert Grooteplein 21 schuin tegenover de hoofdingang; hoofdingang heeft als adres Geert Grooteplein-Zuid 10.

19.00 uur

Introductie Dental Runners

19.15 uur

Introductie patiëntenvereniging Stichting Klankbord

19.30 uur

Thijs Merkx: Hoogleraar Mond-Kaak-en Aangezichts Oncologie en Orale geneeskunde. Opleidingsdirecteur voor het PAOT onderwijs van de medische faculteit. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren.

19.50 uur

Heidi Soyer: Coördineert als oncologisch verpleegkundige/casemanager binnen het Centrum voor Hoofd Hals Oncologie de zorg rond oncologiepatiënten.

20.10 uur

Pauze

20.30 uur

Marloes Engelen: Vanuit het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) betrokken bij oncologische patiëntzorg als tandarts maxillo-faciale-prothetiek (MFP).

20.50 uur

Yvonne Boerman: Consulteert en behandelt complexe oncologische patiënten als wondzorgkundige CHH (Centrum Hoofd Hals Oncologie), casemanager.

21.10 uur

Nicole Bolijn: Vanuit diëtetiek betrokken bij hoofd-halsoncologie-patiënten na chirurgie, (chemo)-radiotherapie en (multidisciplinair) in de revalidatiefase.

21.30 uur

Discussie en afronding, met aansluitend borrel

Andere evenementen

30 september 2019
Alkmaar
02 oktober 2019
Arnhem
04 oktober 2019
Utrecht
07 oktober 2019
Nijmegen