KNMT Webinar: richtlijn radiologie

10 oktober 2018

Met ingang van 6 februari 2018 is het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking getreden. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee en daarom hebben wij de richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 herzien. Wat moet u als tandarts weten en regelen? 

Meer informatie

Aanmelden

Andere evenementen

26 september 2018
De Kloosterhoeve, Harmelen
27 september 2018
Harmelen (De kloosterhoeve)
28 september 2018
IJsselstein