KNMT Webinar: richtlijn radiologie

10 oktober 2018

Met ingang van 6 februari 2018 is het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking getreden. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee en daarom hebben wij de richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 herzien. Wat moet u als tandarts weten en regelen? 

Meer informatie

Aanmelden

Andere evenementen

30 augustus 2019
Hoog-Keppel
04 september 2019
Utrecht
05 september 2019
Utrecht
09 september 2019
Rotterdam