KNMT Webinar: richtlijn radiologie

10 oktober 2018

Met ingang van 6 februari 2018 is het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking getreden. Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee en daarom hebben wij de richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 herzien. Wat moet u als tandarts weten en regelen? 

Meer informatie

Aanmelden

Andere evenementen

26 maart 2019
Drachten
27 maart 2019
Amsterdam
04 april 2019
Arnhem
11 april 2019
Eindhoven
12 april 2019 tot 13 april 2019
Groningen
16 april 2019
Utrecht