Ledenconferentie KNMT 2.0

11 maart 2017
Vianen

De wereld verandert, en het vak van tandarts niet minder. Daar moet de KNMT als beroepsvereniging in mee. En dus gaat de KNMT zich zo inrichten dat zij haar leden optimaal ondersteunt. Maar hoe kan dat het beste? Praat mee op de speciale ledenconferentie!

Op de conferentie op zaterdag 11 maart gaat het bestuur graag met u in gesprek over de toekomst van de vereniging. Wat voor vereniging moet de KNMT zijn, vindt u: de beste belangenbehartiger, de ideale ontzorger bij wet- en regelgeving, een kwaliteitsbaken in de mondzorg, een dental valley van innovatie of allemaal? Wat wilt u precies van uw vereniging? En hoe gaan we dat realiseren? Die vragen staan centraal in een interactieve conferentie op een inspirerende locatie.

Beter inspelen op de behoefte van de tandarts

Onder  de noemer KNMT 2.0 is de vereniging al enige tijd bezig zich te vernieuwen. Doel is om een sterkere ledenbinding op te bouwen door beter in te spelen op de behoeften van de achterban. Om die reden wordt  gewerkt aan een nieuwe verenigingsstructuur en reorganiseert de bureauorganisatie die de vereniging ondersteunt. Maar er zijn ook keuzes nodig in waar de vereniging zich wel en niet op richt.

Beslis mee

Op de ledenconferentie bespreekt het bestuur graag met de achterban hoe zij daar tegenaan kijken. De uitkomsten van de conferentie bepalen voor een belangrijk deel het succes van KNMT 2.0. Kom dus ook en laat uw mening horen!

Meld u aan

Wie, wat, waar?

  • Ledenconferentie
  • Zaterdag 11 maart
  • 10.00 – 15.00 uur
  • MindCenter Vianen
  • Voor alle KNMT-leden

10.00 uur - Inloop

10.30 uur - Start

12.00 uur - Lunch

15.00 uur - Einde

Andere evenementen

23 november 2019
Maarssen
25 november 2019
NBC, Nieuwegein
11 december 2019
Utrecht
13 december 2019
Utrecht