Najaarsvergadering 20 november 2017 bij Van der Valk Assen

20 november 2017
Assen

Agenda afdelingsvergadering KNMT Noord Nederland

20 november 2017 te Assen

 

 1. Opening en welkom

 2. Vaststelling agenda

 3. Herdenken overleden leden

 4. Update ledenbestand

 5. Analytisch verslag afdelingsvergadering 6 juni 2017

 6. Herverkiezing bestuurslid afdeling

 7. Behandeling AV-agenda 8 december 2017

  • Analytisch verslag van de 203e AV van 23 juni 2017

  • Rapportage Raad van Toezicht

  • Invoering verenigingsstructuur KNMT 2.0 met bijbehorende statutenwijziging en goedkeuring

  • Voorstel voor aanpassing toezichtkader RvT en goedkeuring

  • Voorstel voor vaststelling toezichtagenda RvT 2018 en goedkeuring

  • Benoeming lid Raad van Toezicht

  • Jaarplan en begroting 2018 en goedkeuring

  • Voorstel tot aanpassing van de contributie 2018 en goedkeuring

  • Toelichting vernieuwing Nederlands tandartsenblad

 8. Voorstelronde kandidaten ledenraad ‘Praktijkhouder’

 9. Educatieve en sociale bijeenkomsten

 10. Behoudt INFOTAND

 11. Regiocommissie

 12. Volmachten

 13. Wat verder ter tafel komt

 14. Rondvraag

 15. Sluiting

 16. Borrel

19.00 uur - KNMT Regiotour

20.00 uur - Afdelingsvergadering

Aansluitend is er nog een borrel

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein