Röntgen voor assistenten (deel 2)

09 oktober 2017
ROC Koning Willem I College, Den Bosch

Helaas is deze cursus helemaal vol. Houdt u de website in de gaten voor nieuwe data.

KNMT Academy organiseert en geeft deze additionele opleiding, die inmiddels al door meer dan 1.250 assistenten is gevolgd (sinds initiatief en start door KNMT afdeling Holland Noord).

Ook uw (preventie)assistent kan voldoen aan de eis de additionele opleiding gevolgd te hebben door deze cursus te volgen.

Denkt u hierbij overigens ook aan personeel dat slechts incidenteel bij u werkt en genoemde handelingen verricht (b.v. een invalkracht / een familielid etc.).

Inhoud van de opleiding

Zoals afgestemd met het Ministerie en vermeld in de richtlijn:

Theorie (avond 1):

 • Eigenschappen van straling
 • Gevaren van straling
 • Bescherming tegen straling
 • Basale anatomie en röntgenanatomie
 • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
 • Gebruik apparatuur
   

Praktijk (avond 2):

 • Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en soloröntgenfoto’s
 • Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname
 • Het bedienen van de apparatuur
   

Praktische informatie

Deze cursus is opgesplitst in  2 delen: een avond theorie en een avond praktijk.

De cursisten krijgen een hand-out uitgereikt; de cursus wordt gegeven door ervaren tandartsen ondersteund door assistenten-instructeurs.

Locatie

ROC Koning Willem I College,  Den Bosch

Kosten

De kosten voor de gehele cursus (dus 1e en 2e avond samen) zijn in totaal  € 220,-

Dit is inclusief: hand-out, gebruik van instrumenten en materialen, consumpties, een certificaat en een presentje.

Na het met goed gevolg volgen van beide avonden wordt het certificaat uitgereikt. Met het behaalde certificaat toont de assistent aan dat men voldaan heeft aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis.

Inschrijven

Helaas is deze cursus helemaal vol. Houdt u de website in de gaten voor nieuwe data.

Meer informatie

Heeft u nog verdere vragen belt u dan met onze contactpersoon Erik van Groen, telefoon 06-50290301

Achtergrond radiologie

De richtlijn radiologie is reeds enige tijd herzien. Hierin staat onder andere dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits:

 1. De tandarts zich ervan gewist heeft dat de assistent bekwaam is voor het uitvoeren van deze handelingen.
 2. De assistent zichzelf ook bekwaam acht.
 3. De tandarts fysiek in de praktijk is.
 4. De tandartsassistent zonder mbo diploma een additionele externe opleiding radiologie met goed gevolg heeft afgelegd

Een deel van de handelingen kan dan dus worden opgedragen aan de assistent; de tandarts blijft de deskundige. Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent dus nu aan te tonen dat een degelijke externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch en een praktisch deel te bestaan. Alle assistenten die genoemde handelingen (instellen röntgenapparatuur / maken opname) uitvoeren zullen dus deze scholing moeten volgen. Hierop is 1 uitzondering: assistenten die een mbo diploma tandartsassistent hebben gehaald behoeven de additionele opleiding niet te volgen omdat zij hier al aan voldaan hebben. Natuurlijk kunnen zij altijd de cursus ook volgen als opfrisser.

Er geldt nog een overgangsperiode tot en met 2017. Alleen dit jaar geldt nog dat de bekwaamheid van de tandartsassistent ook middels een door de tandarts gegeven interne opleiding radiologie aangetoond kan worden. Vanaf komend jaar is de overgangsperiode dus voorbij en dient de opleiding gevolgd te zijn.

19.15 uur - start

21.45 uur - einde

Kosten

Kosten voor de gehele cursus (2 avonden) zijn € 220

Over de Academy

De KNMT Academy biedt een cursusaanbod met onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving, praktijkvoering, ergonomie en communicatie. Bedoeld om starters en ervaren tandartsen te helpen bij het runnen van hun praktijk. Want, uit onderzoek is gebleken dat leden vooral op het gebied van wetten en regels graag ontzorgd willen worden. 

Voor meer informatie 

academy@knmt.nl

030 - 607 62 98

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
Utrecht