Vergadering KNMT ledenraad 2018

14 december 2018
KNMT Utrecht

De ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

De vergaderingen van de Ledenraad zijn toegankelijk voor alle leden.  

Meer informatie: www.knmt.nl/ledenraad  

 

Andere evenementen