Wintersymposium Kaakchirurgie

14 december 2018
Amsterdam

14 december 2018, waarin het thema “Het zieltogende brein: een uitdaging voor de tandheelkundige professie” centraal staat.

De vergrijzing van de bevolking heeft maatschappelijk gezien grote gevolgen. Wat gaan wij hiervan merken in de tandheelkunde? Veel ouderen hebben tot op hoge leeftijd nog hun eigen dentitie en vragen uitgebreide tandheelkundige zorg om de gebitsfunctie en esthetiek op peil te houden. Recente onderzoeken tonen aan, dat ouderen met een eigen dentitie – in vergelijking met edentate patiënten met een volledige gebitsprothese - minder gezondheidsproblemen kennen en doorgaans
een hogere kwaliteit van leven hebben.

Ouderdom komt echter ook met gebreken. Veel ouderen kampen met gezondheidsproblemen waaronder met name neurodegeneratieve aandoeningen. Ze worden hierdoor kwetsbaar, kunnen gaan dementeren, krijgen motorische en andere problemen die voor zorgverleners een barrière kunnen vormen om tot behandeling over te gaan of langdurige nazorg te kunnen verlenen. Als (tandheelkundige) zorgverlener is het daarom belangrijk kennis te hebben van de geriatrie, de problemen rondom ouderen en hoe je daarmee moet omgaan om tot goede zorg
te kunnen komen.

We hebben voor dit symposium drie topsprekers uitgenodigd, die ieder vanuit zijn eigen discipline, nader zullen ingaan op de geschetste problemen in de tandheelkundige zorg bij ouderen. Dr. Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie, prof. dr. Philip Scheltens, neuroloog, en prof. dr. Erik Scherder, klinisch neuropsycholoog, staan zonder twijfel garant voor een boeiende en leerzame middag.

Zoals gebruikelijk, zal aan het begin van het programma ook van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om u kort te informeren over recente ontwikkelingen binnen onze afdeling.

Zie onderstaande download voor programma en inschrijformulier.

Vrijdag 14 december 2018 | Locatie: ACTA, grote collegezaal, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
https://www.vumc.nl/afdelingen/mondziekten-kaakchirurgie/mededelingen-kaakchirurgie/wintersymposium-kaakchirurgie-2018/

Andere evenementen

23 mei 2019
Rotterdam
27 mei 2019
Den Haag/Nootdorp
29 mei 2019
Amsterdam
03 juni 2019
Eindhoven
14 juni 2019
Almkerk