Wkkgz: wat is goede zorg? En hoe regel je dat?

20 januari 2017
KNMT Academy

De allereerste cursus van de KNMT Academy gaat over goede zorg. Maar wat is dat eigenlijk? De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2016 in fases in werking getreden. Met allerlei bepalingen richt de wet zich tot zorgverleners en zorgaanbieders. Met uiteindelijk één doel: het leveren van goede zorg.

Uitleg

Maar, vanwege de verschillende thema's is het lastig om door de bomen nog het bos te zien en zou je kunnen verdwalen. Daarom in deze cursus allereerst uitleg over de term 'goede zorg'. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat moet je doen met in de praktijk voorkomende incidenten? En als het ook een calamiteit blijkt te zijn, hoe handel je dan?

Stappenplan

Patiënten hebben recht op keuze-informatie. Wat houdt dat in en, belangrijker, hoe ga je ermee om? Goede zorg brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor de tandarts-werkgever en -opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het vergewissen en het melden van disfunctioneren. In deze bijeenkomst krijgt u antwoord op veelgestelde vragen, concrete tips om goede zorg te vertalen naar de praktijk en handige stappenplannen om meteen mee aan het werk te gaan.

Aanmelden kan hier!

Cursusleider

De cursus wordt gegeven door Joan van der Ven.

Zij studeerde Aziatische Wetenschappen in de Verenigde Staten en daarna Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van de meesterstitel, in 1994, was zij als jurist-onderzoeker Chinees recht enige tijd verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden.

Na een korte uitstap buiten de wetenschap en het juridisch vakgebied, ging zij in 1997 bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (nu KNMT) werken. Haar eerste project betrof de implementatie van de Wet BIG in de tandheelkunde. Dit vormde de basis voor haar interesse in het gezondheidsrecht.

In de loop der jaren is zij zich in toenemende mate gaan verdiepen in beroepen- en patiëntenwetgeving. Dit uit zich, onder andere, in een adviserende rol zowel binnen als buiten de beroepsorganisatie, participatie in (landelijke) project- en werkgroepen en het verzorgen van gastcolleges gezondheidsrecht en kwaliteitsbeleid aan de drie opleidingen Tandheelkunde.

Mw. Van der Ven is (co-)auteur van de artikelserie "Tandheelkunde en gezondheidsrecht" in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. In de hoedanigheid van senior beleidsadviseur Kwaliteit is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid in de mondzorg.

 

Aanvang: 13:30 (om 13:00 lunch)

Einde: 16:30 (aansluitend borrel)

Locatie: Nieuwegein

Cursusleider: Joan van der Ven

 

Over de Academy

De KNMT Academy biedt vanaf 2017 een cursusaanbod met onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving, praktijkvoering, ergonomie en communicatie. Bedoeld om starters en ervaren tandartsen te helpen bij het runnen van hun praktijk. Want, uit onderzoek is gebleken dat leden vooral op het gebied van wetten en regels graag ontzorgd willen worden. 

 

Voor meer informatie 

academy@knmt.nl
030 - 607 62 98

 

 

 

Andere evenementen

06 december 2021
Online
06 december 2021
Webinar
08 december 2021
Online
10 december 2021
10 december 2021
BCN Utrecht
10 december 2021
Nieuwegein