facebook

Financiële maatregelen voor praktijkhouders

Welke economische maatregelen neemt de rijksoverheid om werkgevers en zzp’ers tegemoet te komen die zijn getroffen door het coronavirus? Hoe ziet het noodpakket aan maatregelen van de zorgverzekeraars eruit? En wat doen banken, verzekeraars en lokale overheden? Hier vind je informatie voor praktijkhouders.

Overzicht financiële maatregelen coronacrisis

Laatste update: 1 juli 2021

Maatregel

In het kort

Hoogte

Afhankelijkheid

Voor wie?

Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars Compenseert deel vaste kosten Hoogte is een percentage van de verzekerde omzet Beroep doen op deze regeling heeft gevolgen voor NOW en TOGS Praktijkhouders, zzp'ers

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Compenseert deel loonkosten Hoogte is afhankelijk van de omzetdaling Er wordt rekening gehouden met continuïteitsbijdrage bij vaststelling hoogte Praktijkhouders
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 2.0 (NOW 2.0) Compenseert deel loonkosten Hoogte is afhankelijk van de omzetdaling   Praktijkhouders
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3.0 (NOW 3.0 en NOW 4) Compenseert deel loonkosten Hoogte is afhankelijk van de omzetdaling   Praktijkhouders
Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS; voorheen 'Noodloket') Tegemoetkoming in kosten (excl. personeelskosten) Hoogte is max. € 4.000,- Bij de voorwaarden wordt de continuïteitsbijdrage meegewogen Praktijkhouders, zzp'ers
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) Tegemoetkoming in kosten (excl. personeelskosten) Hoogte is max. € 20.000,-   Praktijkhouders, zzp'ers
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Voor ondernemers die onder bijstandsniveau komen Hoogte is max. € 1.500,-    Praktijkhouders, zzp'ers
Uitstel belasting betalen       Praktijkhouders, zzp'ers
Lagere invorderingsrente en belastingrente       Praktijkhouders, zzp'ers
Maatregelen ww-premiedifferentiatie       Praktijkhouders

Financieel Corona Loket

De coronacrisis raakt de mondzorg ook financieel. De KNMT steunt je met raad en daad via het speciaal ingerichte Financieel Corona Loket.

Naar het Financieel Corona Loket

coronavirus