facebook

​WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen praktijkhouders die tevens werkgever zijn, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Laatste update: 5 november 2020

Wat is het?

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers (parttimers) die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). 

In een Kamerbrief van 22 april 2020 heeft het kabinet toegezegd dat de 30%-herzieningssituatie voor het kalenderjaar 2020 voor alle sectoren wordt opgeschort. Later heeft men besloten dat de opschorting ook voor 2021 geldt.

Meer informatie

coronavirus