Herregistratie tandarts-specialisten op komst

22 september 2017

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

De groep kaakchirurgen en orthodontisten die het betreft, wordt hierover door de RTS per brief geïnformeerd.

Meer informatie over herregistratie

Meer informatie over het herregistratieproces 

U vindt er onder andere een toelichting, format verklaring werkzaamheden en een format voor het aanleveren van de door u gevolgde deskundigheidsbevorderende activiteiten (DKB).

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over het herregistratieproces? Stuur dan een e-mail naar de RTS. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 030 – 282 3906. Voor vragen over het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten en deelname aan de kwaliteitsvisitatie, verwijzen wij u naar de NVvO (mevrouw Tiemersma) dan wel NVMKA (mevrouw Van Dam).

0 reacties op Herregistratie tandarts-specialisten op komst