Klinische praktijkrichtlijnen en standpunten KNMT

Overzicht van klinische en algemene praktijkrichtlijnen, standpunten en gerelateerde producten (praktijkwijzers, protocollen etc.), die door de KNMT gemaakt en/of geautoriseerd zijn.

 

Klinische en algemene praktijkrichtlijnen KNMT

Deze richtlijnen zijn gemaakt door de KNMT of geautoriseerd door de KNMT.

 • Antibioticaprofylaxe bij tandheelkundige ingrepen

  bij patiënten met een gewrichtsprothese


  (NOV i.s.m. KNMT – 2016)

PDF

tools

 • Richtlijn Patiëntendossier

  (KNMT - 2014)
PDF
 • Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

  (2016)

PDF

tools

 • LESA Antistolling

  (2011)

PDF

 • Mondzorg voor jeugdigen

  (NMT, NVVK, CBO e.a. – 2012)

PDF

tools

 • Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

  (NVVA, NMT, NVG – 2007)

PDF

tools

 • Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer

  bij kinderen


  (NVA, NVK – 2012)

link

 

 

 • Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer

  bij volwassenen


  (NVA, NVK – 2012)
link
 • Tandheelkundige radiologie

  (KNMT – 2015)

PDF

tools

 • Tandletsel

  (NMT – 2010)

PDF

tools

 

Standpunten KNMT

Deze standpunten zijn opgesteld door de KNMT.

 • Standpunt in relatie tot Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  (2017)
PDF
 • Standpunt Toepassing van rimpelvulmiddelen (fillers) en botulineneurotoxine (botox)

  (2013)
PDF
 • Notitie Beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst

  (2012)
PDF
 • Standpunt CBCT in de mondzorg

  (2012)
PDF