KNMT Academy

De KNMT Academy ondersteunt tandartsen bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing. De Academy richt zich op alle aspecten die naast het tandheelkundig-medisch handelen een belangrijke rol spelen in de praktijk. Met bijvoorbeeld cursussen over wet- en regelgeving, praktijkorganisatie, communicatie en professionaliteit.

  • KNMT-leden betalen substantieel minder voor een cursus dan niet-leden. Als u 2 of 3 cursussen volgt, telt uw voordeel nog verder op.
  • KRT-punten bij elke gevolgde cursus van de KNMT Academy.
  • Speciale acties voor KNMT-leden.Voor leden en niet-leden

Het aanbod van de Academy staat open voor leden en niet-leden van de KNMT, voor startende en ervaren tandartsen en voor praktijkmanagers.

Leden betalen minder voor de cursussen, de tarieven zijn hoger voor niet-leden. 

Geef wensen aan ons door

Hebt u een specifieke wens voor een cursus? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij stemmen graag ons aanbod af op de vraag vanuit de beroepsgroep.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op via academy@knmt.nl.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden 2018. Download hier alvast de voorwaarden van de KNMT Academy 2018:

 PDF iconalgemene_voorwaarden_knmt_academy_2018.pdf (januari 2018)