Filters

Borgstellingskrediet MKB Corona (BMKB C)

De rijksoverheid staat voor een groot deel garant bij extra krediet van de bank.

Wat is het?

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Waarom helpt het?

Banken zullen bij de verstrekking van financiering een lager risico ervaren en daardoor sneller geneigd zijn tot financiering over te gaan.

Wie?

Ondernemers inclusief ZZP’ers vragen dit aan via hun bank. De bank is degene die moet verstrekken. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen.

Waar?

Bij uw bank.

Meer informatie, details, uitzonderingsgevallen en specifieke vragen