Starten als tandarts in loondienst

Gaat u aan de slag als tandarts in loondienst? Dan moet u een aantal zaken regelen. De KNMT zet ze voor u op een rijtje.

  1. Regel uw BIG-registratie.
  2. Ga op zoek naar een geschikte werkplek.
  3. Voer een goed onderhandelingsgesprek voor een passend honorarium. En vraag naar de overige arbeidsvoorwaarden - bijvoorbeeld of u werkgever de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling volgt.
  4. Komt u in dienst van een instelling (een universiteit, gezondheidscentrum, Stichting Jeugdtandverzorging, defensie), dan heeft u naast een individuele arbeidsovereenkomst vaak te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In een CAO is een aantal arbeidsvoorwaarden collectief geregeld. Voor KNMT-leden die onder een CAO-vallen worden de belangen behartigd door FBZ. FBZ praat namens de leden van de KNMT mee over CAO's en sociale plannen.
  5. Vraag uw werkgever naar diens verzekeringen, benader uw adviseur voor advies over de verzekeringen die u zelf moet afsluiten. Maak gebruik van aantrekkelijke kortingen met het KNMT-verzekeringspakket.
  6. Zorg voor een individuele klachtenregeling.
  7. Vraag een AGB-code aan
  8. Controleer hoe het zit met uw pensioen: is er via uw werkgever iets geregeld? Zo niet, ga de pensioenmogelijkheden na en regel zelf uw oudedagsvoorziening.
  9. Check of u op koers bent: de KNMT geeft u graag persoonlijk advies in een Startersgesprek!
Total votes: 33